• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

سمپادیا

قوانین و اطلاعیه‌ها

موضوع ها
18
ارسال‌ها
698
موضوع ها
18
ارسال‌ها
698

مشکلات، نظرات و پیشنهادها

موضوع ها
642
ارسال‌ها
36.1K
موضوع ها
642
ارسال‌ها
36.1K

گردهمایی‌های سایت

موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K
موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K

سمپادیا - انجمن های ویژه

رادیو سمپادیا

موضوع ها
64
ارسال‌ها
3K
موضوع ها
64
ارسال‌ها
3K

نشریه سمپادیا

موضوع ها
43
ارسال‌ها
602
موضوع ها
43
ارسال‌ها
602

خبرگزاری سمپادیا

موضوع ها
13
ارسال‌ها
337
موضوع ها
13
ارسال‌ها
337

فعالیت‌های اجتماعی سمپادیا

موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K
زیر انجمن:
 1. کفیلان
موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K
 • anisa---

مدرسه سمپادیا

موضوع ها
11
ارسال‌ها
254
موضوع ها
11
ارسال‌ها
254

متفرقه

ورزش

موضوع ها
168
ارسال‌ها
28.5K
موضوع ها
168
ارسال‌ها
28.5K
 • sadlove

بازارچه

موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.4K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.4K

خلاقیت

موضوع ها
134
ارسال‌ها
18.7K
زیر انجمن:
 1. استریت
موضوع ها
134
ارسال‌ها
18.7K

نوروساینس

موضوع ها
95
ارسال‌ها
1.1K
موضوع ها
95
ارسال‌ها
1.1K

معما و هوش

موضوع ها
399
ارسال‌ها
20.4K
زیر انجمن:
 1. معماهای حل‌شده
موضوع ها
399
ارسال‌ها
20.4K
 • mahta.e

محیط زیست

موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K
موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K

گفت و شنود اجتماعی

موضوع ها
579
ارسال‌ها
37.4K
موضوع ها
579
ارسال‌ها
37.4K

تربیت کودک و خانواده

موضوع ها
53
ارسال‌ها
4K
موضوع ها
53
ارسال‌ها
4K

پزشکی، بهداشت و سلامت

موضوع ها
143
ارسال‌ها
10K
موضوع ها
143
ارسال‌ها
10K

دانشگاه سمپادیا

آلبوم هنری

موضوع ها
62
ارسال‌ها
597
موضوع ها
62
ارسال‌ها
597

قفسه کتاب‌

موضوع ها
223
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
223
ارسال‌ها
1.7K
 • NEURAE

مباحث علمی

موضوع ها
119
ارسال‌ها
2.7K
موضوع ها
119
ارسال‌ها
2.7K

کتب و مجلات

موضوع ها
284
ارسال‌ها
15.4K
موضوع ها
284
ارسال‌ها
15.4K

کتاب‌خوانی گروهی

موضوع ها
37
ارسال‌ها
1.1K
موضوع ها
37
ارسال‌ها
1.1K

مقالات، پروژه و همکاری

موضوع ها
64
ارسال‌ها
497
موضوع ها
64
ارسال‌ها
497

سمپاد ٬ درس و مدرسه

سمپاد

موضوع ها
317
ارسال‌ها
20.8K
موضوع ها
317
ارسال‌ها
20.8K

خاطرات

موضوع ها
213
ارسال‌ها
36.8K
موضوع ها
213
ارسال‌ها
36.8K

مشاوره تحصیلی

موضوع ها
481
ارسال‌ها
37.7K
موضوع ها
481
ارسال‌ها
37.7K

همایش‌ها، سمینار‌ها و مسابقات

موضوع ها
410
ارسال‌ها
11.7K
موضوع ها
410
ارسال‌ها
11.7K

فارغ التحصیلان و دانشگاه

موضوع ها
147
ارسال‌ها
20.8K

مباحث درسی عمومی

موضوع ها
10
ارسال‌ها
49
موضوع ها
10
ارسال‌ها
49

رشته‌های هنری

موضوع ها
19
ارسال‌ها
458
موضوع ها
19
ارسال‌ها
458

رشته‌های علوم پایه

موضوع ها
13
ارسال‌ها
157
موضوع ها
13
ارسال‌ها
157

رشته‌های مهندسی

موضوع ها
62
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
62
ارسال‌ها
1.6K

رشته‌های علوم پزشکی

موضوع ها
40
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
40
ارسال‌ها
1.6K

رشته‌های علوم انسانی

موضوع ها
14
ارسال‌ها
465
موضوع ها
14
ارسال‌ها
465

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
106
ارسال‌ها
4.4K
موضوع ها
106
ارسال‌ها
4.4K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
108
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
108
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
730
موضوع ها
25
ارسال‌ها
730

المپیاد فیزیک

موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
97
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
97
ارسال‌ها
5.8K
 • A.R_S.I.M

المپیاد ریاضی

موضوع ها
169
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
140
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
140
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
 1. الگوریتم
موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50

علوم پایه

ریاضی

موضوع ها
436
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
436
ارسال‌ها
5.8K

فیزیک

موضوع ها
407
ارسال‌ها
5.9K
موضوع ها
407
ارسال‌ها
5.9K

شیمی

موضوع ها
134
ارسال‌ها
2.8K
زیر انجمن:
 1. شیمی آزمایشگاه
موضوع ها
134
ارسال‌ها
2.8K

مباحث زیستی

موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K
زیر انجمن:
 1. ژنتیک
موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K

علوم انسانی

تاریخ و تمدن

موضوع ها
236
ارسال‌ها
7K
موضوع ها
236
ارسال‌ها
7K

روان‌شناسی

موضوع ها
344
ارسال‌ها
14K
موضوع ها
344
ارسال‌ها
14K

جامعه‌شناسی

موضوع ها
234
ارسال‌ها
8.5K
موضوع ها
234
ارسال‌ها
8.5K

فلسفه و منطق

موضوع ها
238
ارسال‌ها
8.3K
موضوع ها
238
ارسال‌ها
8.3K

جغرافیا و گردشگری

موضوع ها
142
ارسال‌ها
4.8K
زیر انجمن:
 1. توریست بُرد
موضوع ها
142
ارسال‌ها
4.8K

مدیریت، اقتصاد و تجارت

موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.3K
موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.3K

زبان‌شناسی و ادبیات

زبان پارسی

موضوع ها
99
ارسال‌ها
4.2K
زیر انجمن:
 1. گویش‌های پارسی
موضوع ها
99
ارسال‌ها
4.2K

نثر پارسی

موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K
زیر انجمن:
 1. رونوشت‌های ادبی
موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K
 • Amin rouhi

شعر پارسی

موضوع ها
411
ارسال‌ها
22.7K
زیر انجمن:
 1. دیوان
  1. مشاعره
موضوع ها
411
ارسال‌ها
22.7K

English

موضوع ها
202
ارسال‌ها
13K
موضوع ها
202
ارسال‌ها
13K

سایر زبان‌های خارجی

موضوع ها
94
ارسال‌ها
4K
موضوع ها
94
ارسال‌ها
4K
 • Matan

هنر و رسانه

هنر

موضوع ها
113
ارسال‌ها
4.3K
موضوع ها
113
ارسال‌ها
4.3K

عکس

موضوع ها
78
ارسال‌ها
3.8K
موضوع ها
78
ارسال‌ها
3.8K

گرافیک

موضوع ها
78
ارسال‌ها
961
موضوع ها
78
ارسال‌ها
961

عکاسی

موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K
زیر انجمن:
 1. مسابقات عکاسی
موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K

موسیقی

موضوع ها
157
ارسال‌ها
16.9K
زیر انجمن:
 1. آلبوم موسیقی
موضوع ها
157
ارسال‌ها
16.9K

فیلم‌شناسی

موضوع ها
88
ارسال‌ها
414
موضوع ها
88
ارسال‌ها
414

سینما ، رادیو و تلوزیون

موضوع ها
434
ارسال‌ها
19.4K
زیر انجمن:
 1. تماشای گروهی
موضوع ها
434
ارسال‌ها
19.4K
 • Sobhan81

نجوم و هوافضا

هوافضا

موضوع ها
96
ارسال‌ها
983
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
96
ارسال‌ها
983

نجوم عمومی

موضوع ها
164
ارسال‌ها
3.4K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
164
ارسال‌ها
3.4K

كامپيوتر

اپل

موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K
موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K

نرم افزار

موضوع ها
95
ارسال‌ها
3.1K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
95
ارسال‌ها
3.1K

سخت افزار

موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K

برنامه نویسی

موضوع ها
156
ارسال‌ها
2.5K
موضوع ها
156
ارسال‌ها
2.5K

سيستم عامل

موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K
زیر انجمن:
 1. لینوکس
موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K

شبکه و اینترنت

موضوع ها
357
ارسال‌ها
7.4K
موضوع ها
357
ارسال‌ها
7.4K
 • Zeusam

بازی‌های كامپیوتری

موضوع ها
242
ارسال‌ها
9.4K
موضوع ها
242
ارسال‌ها
9.4K

موبایل٬ دوربین و پلیر

موضوع ها
102
ارسال‌ها
7.6K
موضوع ها
102
ارسال‌ها
7.6K

کارگاه فنی

رباتیک

موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K

مکانیک

موضوع ها
32
ارسال‌ها
416
موضوع ها
32
ارسال‌ها
416

الکترونیک

موضوع ها
48
ارسال‌ها
656
موضوع ها
48
ارسال‌ها
656

آمار انجمن

موضوع ها
15,300
ارسال‌ها
1,037,257
کاربران
28,646
جدیدترین کاربر
dana.azimi
بالا