مشاوره انتخاب رشته دانشگاهی

موضوع ها
45
ارسال‌ها
6.7K
موضوع ها
45
ارسال‌ها
6.7K

سمپادیا

قوانین و اطلاعیه‌ها

موضوع ها
18
ارسال‌ها
698
موضوع ها
18
ارسال‌ها
698

مشکلات، نظرات و پیشنهادها

موضوع ها
645
ارسال‌ها
36.3K
موضوع ها
645
ارسال‌ها
36.3K

گردهمایی‌های سایت

موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K
موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K

سمپادیا - انجمن های ویژه

رادیو سمپادیا

موضوع ها
67
ارسال‌ها
3.2K
موضوع ها
67
ارسال‌ها
3.2K
 • mohad_z

نشریه سمپادیا

موضوع ها
45
ارسال‌ها
612
موضوع ها
45
ارسال‌ها
612

خبرگزاری سمپادیا

موضوع ها
13
ارسال‌ها
337
موضوع ها
13
ارسال‌ها
337

فعالیت‌های اجتماعی سمپادیا

موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.2K
زیر انجمن:
 1. کفیلان
موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.2K

متفرقه

ورزش

موضوع ها
170
ارسال‌ها
29K
موضوع ها
170
ارسال‌ها
29K

بازارچه

موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.3K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.3K

خلاقیت

موضوع ها
140
ارسال‌ها
19.2K
زیر انجمن:
 1. استریت
موضوع ها
140
ارسال‌ها
19.2K

نوروساینس

موضوع ها
98
ارسال‌ها
1.1K
موضوع ها
98
ارسال‌ها
1.1K

معما و هوش

موضوع ها
386
ارسال‌ها
20.5K
زیر انجمن:
 1. معماهای حل‌شده
موضوع ها
386
ارسال‌ها
20.5K
 • 19azar

محیط زیست

موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K
موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K

گفت و شنود اجتماعی

موضوع ها
604
ارسال‌ها
38.6K
موضوع ها
604
ارسال‌ها
38.6K

تربیت کودک و خانواده

موضوع ها
53
ارسال‌ها
4.1K
موضوع ها
53
ارسال‌ها
4.1K

پزشکی، بهداشت و سلامت

موضوع ها
146
ارسال‌ها
10.1K
موضوع ها
146
ارسال‌ها
10.1K

دانشگاه سمپادیا

آلبوم هنری

موضوع ها
64
ارسال‌ها
621
موضوع ها
64
ارسال‌ها
621

قفسه کتاب‌

موضوع ها
228
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
228
ارسال‌ها
1.7K

مباحث علمی

موضوع ها
126
ارسال‌ها
2.8K
موضوع ها
126
ارسال‌ها
2.8K

کتب و مجلات

موضوع ها
290
ارسال‌ها
15.6K
موضوع ها
290
ارسال‌ها
15.6K

کتاب‌خوانی گروهی

موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K
موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K

مقالات، پروژه و همکاری

موضوع ها
61
ارسال‌ها
496
موضوع ها
61
ارسال‌ها
496

کنکور

مشاوره و پشتیبانی کنکور 1400

موضوع ها
16
ارسال‌ها
493
موضوع ها
16
ارسال‌ها
493

مشاوره و پشتیبانی کنکور ۹۹

موضوع ها
39
ارسال‌ها
2.8K
موضوع ها
39
ارسال‌ها
2.8K
 • Noo$hin

سمپاد ٬ درس و مدرسه

سمپاد

موضوع ها
330
ارسال‌ها
21.1K
موضوع ها
330
ارسال‌ها
21.1K
 • reyhanehT

خاطرات

موضوع ها
217
ارسال‌ها
37.3K
موضوع ها
217
ارسال‌ها
37.3K

مشاوره تحصیلی

موضوع ها
427
ارسال‌ها
37.6K
موضوع ها
427
ارسال‌ها
37.6K

همایش‌ها، سمینار‌ها و مسابقات

موضوع ها
414
ارسال‌ها
11.7K
موضوع ها
414
ارسال‌ها
11.7K

فارغ التحصیلان و دانشگاه

موضوع ها
149
ارسال‌ها
20.9K
 • bahar. gh

مباحث درسی عمومی

موضوع ها
9
ارسال‌ها
31
موضوع ها
9
ارسال‌ها
31

رشته‌های هنری

موضوع ها
19
ارسال‌ها
459
موضوع ها
19
ارسال‌ها
459

رشته‌های علوم پایه

موضوع ها
13
ارسال‌ها
157
موضوع ها
13
ارسال‌ها
157

رشته‌های مهندسی

موضوع ها
65
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
65
ارسال‌ها
1.7K

رشته‌های علوم پزشکی

موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.6K
 • MHO

رشته‌های علوم انسانی

موضوع ها
15
ارسال‌ها
467
موضوع ها
15
ارسال‌ها
467

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
102
ارسال‌ها
4.3K
موضوع ها
102
ارسال‌ها
4.3K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
730
موضوع ها
25
ارسال‌ها
730

المپیاد فیزیک

موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.2K
 • karen._.

المپیاد زیست

موضوع ها
99
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
99
ارسال‌ها
5.8K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
 1. الگوریتم
موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50

علوم پایه

ریاضی

موضوع ها
441
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
441
ارسال‌ها
5.8K

فیزیک

موضوع ها
410
ارسال‌ها
6K
موضوع ها
410
ارسال‌ها
6K

شیمی

موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K
زیر انجمن:
 1. شیمی آزمایشگاه
موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K

مباحث زیستی

موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K
زیر انجمن:
 1. ژنتیک
موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K

علوم انسانی

تاریخ و تمدن

موضوع ها
237
ارسال‌ها
7K
موضوع ها
237
ارسال‌ها
7K

روان‌شناسی

موضوع ها
348
ارسال‌ها
14.1K
موضوع ها
348
ارسال‌ها
14.1K

جامعه‌شناسی

موضوع ها
246
ارسال‌ها
8.7K
موضوع ها
246
ارسال‌ها
8.7K
 • Anaana

فلسفه و منطق

موضوع ها
244
ارسال‌ها
8.5K
موضوع ها
244
ارسال‌ها
8.5K

جغرافیا و گردشگری

موضوع ها
140
ارسال‌ها
4.7K
زیر انجمن:
 1. توریست بُرد
موضوع ها
140
ارسال‌ها
4.7K

مدیریت، اقتصاد و تجارت

موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K
موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K

زبان‌شناسی و ادبیات

زبان پارسی

موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K
زیر انجمن:
 1. گویش‌های پارسی
موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K

نثر پارسی

موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K
زیر انجمن:
 1. رونوشت‌های ادبی
موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K

شعر پارسی

موضوع ها
416
ارسال‌ها
23.8K
زیر انجمن:
 1. دیوان
  1. مشاعره
موضوع ها
416
ارسال‌ها
23.8K

English

موضوع ها
203
ارسال‌ها
12.9K
موضوع ها
203
ارسال‌ها
12.9K

سایر زبان‌های خارجی

موضوع ها
97
ارسال‌ها
4.1K
موضوع ها
97
ارسال‌ها
4.1K

هنر و رسانه

هنر

موضوع ها
116
ارسال‌ها
4.3K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
4.3K

عکس

موضوع ها
80
ارسال‌ها
3.7K
موضوع ها
80
ارسال‌ها
3.7K

گرافیک

موضوع ها
78
ارسال‌ها
961
موضوع ها
78
ارسال‌ها
961

عکاسی

موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K
زیر انجمن:
 1. مسابقات عکاسی
موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K

موسیقی

موضوع ها
157
ارسال‌ها
17.2K
زیر انجمن:
 1. آلبوم موسیقی
موضوع ها
157
ارسال‌ها
17.2K

فیلم‌شناسی

موضوع ها
89
ارسال‌ها
419
موضوع ها
89
ارسال‌ها
419

سینما ، رادیو و تلوزیون

موضوع ها
440
ارسال‌ها
19.7K
زیر انجمن:
 1. تماشای گروهی
موضوع ها
440
ارسال‌ها
19.7K

نجوم و هوافضا

هوافضا

موضوع ها
96
ارسال‌ها
984
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
96
ارسال‌ها
984

نجوم عمومی

موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K

كامپيوتر

اپل

موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K
موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K

نرم افزار

موضوع ها
96
ارسال‌ها
3.1K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
96
ارسال‌ها
3.1K

سخت افزار

موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K

برنامه نویسی

موضوع ها
159
ارسال‌ها
2.7K
موضوع ها
159
ارسال‌ها
2.7K

سيستم عامل

موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K
زیر انجمن:
 1. لینوکس
موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K

شبکه و اینترنت

موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K
موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K

بازی‌های كامپیوتری

موضوع ها
250
ارسال‌ها
9.6K
موضوع ها
250
ارسال‌ها
9.6K

موبایل٬ دوربین و پلیر

موضوع ها
103
ارسال‌ها
7.6K
موضوع ها
103
ارسال‌ها
7.6K
 • Skyfall

کارگاه فنی

رباتیک

موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K

مکانیک

موضوع ها
32
ارسال‌ها
417
موضوع ها
32
ارسال‌ها
417

الکترونیک

موضوع ها
48
ارسال‌ها
663
موضوع ها
48
ارسال‌ها
663

آمار انجمن

موضوع ها
15,459
ارسال‌ها
1,062,740
کاربران
29,220
جدیدترین کاربر
TWEETYPIE
بالا