مشاوره انتخاب رشته دانشگاهی

موضوع ها
45
ارسال‌ها
6.6K
موضوع ها
45
ارسال‌ها
6.6K

سمپادیا

قوانین و اطلاعیه‌ها

موضوع ها
18
ارسال‌ها
698
موضوع ها
18
ارسال‌ها
698

مشکلات، نظرات و پیشنهادها

موضوع ها
645
ارسال‌ها
36.3K
موضوع ها
645
ارسال‌ها
36.3K

گردهمایی‌های سایت

موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K
موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K

سمپادیا - انجمن های ویژه

رادیو سمپادیا

موضوع ها
67
ارسال‌ها
3.2K
موضوع ها
67
ارسال‌ها
3.2K

نشریه سمپادیا

موضوع ها
44
ارسال‌ها
611
موضوع ها
44
ارسال‌ها
611

خبرگزاری سمپادیا

موضوع ها
13
ارسال‌ها
337
موضوع ها
13
ارسال‌ها
337

فعالیت‌های اجتماعی سمپادیا

موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.2K
زیر انجمن:
 1. کفیلان
موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.2K

متفرقه

ورزش

موضوع ها
170
ارسال‌ها
29K
موضوع ها
170
ارسال‌ها
29K

بازارچه

موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.3K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
1.3K

خلاقیت

موضوع ها
140
ارسال‌ها
19.2K
زیر انجمن:
 1. استریت
موضوع ها
140
ارسال‌ها
19.2K

نوروساینس

موضوع ها
98
ارسال‌ها
1.1K
موضوع ها
98
ارسال‌ها
1.1K

معما و هوش

موضوع ها
386
ارسال‌ها
20.4K
زیر انجمن:
 1. معماهای حل‌شده
موضوع ها
386
ارسال‌ها
20.4K

محیط زیست

موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K
موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K

گفت و شنود اجتماعی

موضوع ها
603
ارسال‌ها
38.5K
موضوع ها
603
ارسال‌ها
38.5K

تربیت کودک و خانواده

موضوع ها
53
ارسال‌ها
4.1K
موضوع ها
53
ارسال‌ها
4.1K

پزشکی، بهداشت و سلامت

موضوع ها
146
ارسال‌ها
10.1K
موضوع ها
146
ارسال‌ها
10.1K
 • shayanteb

دانشگاه سمپادیا

آلبوم هنری

موضوع ها
64
ارسال‌ها
621
موضوع ها
64
ارسال‌ها
621
 • bahar. gh

قفسه کتاب‌

موضوع ها
228
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
228
ارسال‌ها
1.7K

مباحث علمی

موضوع ها
126
ارسال‌ها
2.8K
موضوع ها
126
ارسال‌ها
2.8K

کتب و مجلات

موضوع ها
290
ارسال‌ها
15.6K
موضوع ها
290
ارسال‌ها
15.6K

کتاب‌خوانی گروهی

موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K
موضوع ها
39
ارسال‌ها
1.2K
 • NEURAE

مقالات، پروژه و همکاری

موضوع ها
61
ارسال‌ها
496
موضوع ها
61
ارسال‌ها
496

کنکور

مشاوره و پشتیبانی کنکور 1400

موضوع ها
16
ارسال‌ها
457
موضوع ها
16
ارسال‌ها
457

مشاوره و پشتیبانی کنکور ۹۹

موضوع ها
37
ارسال‌ها
2.6K
موضوع ها
37
ارسال‌ها
2.6K

سمپاد ٬ درس و مدرسه

سمپاد

موضوع ها
330
ارسال‌ها
21.1K
موضوع ها
330
ارسال‌ها
21.1K

خاطرات

موضوع ها
217
ارسال‌ها
37.3K
موضوع ها
217
ارسال‌ها
37.3K

مشاوره تحصیلی

موضوع ها
426
ارسال‌ها
37.6K
موضوع ها
426
ارسال‌ها
37.6K

همایش‌ها، سمینار‌ها و مسابقات

موضوع ها
414
ارسال‌ها
11.7K
موضوع ها
414
ارسال‌ها
11.7K
 • vernal

فارغ التحصیلان و دانشگاه

موضوع ها
148
ارسال‌ها
20.8K

مباحث درسی عمومی

موضوع ها
9
ارسال‌ها
31
موضوع ها
9
ارسال‌ها
31

رشته‌های هنری

موضوع ها
19
ارسال‌ها
459
موضوع ها
19
ارسال‌ها
459

رشته‌های علوم پایه

موضوع ها
13
ارسال‌ها
157
موضوع ها
13
ارسال‌ها
157

رشته‌های مهندسی

موضوع ها
65
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
65
ارسال‌ها
1.7K

رشته‌های علوم پزشکی

موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
42
ارسال‌ها
1.6K
 • shima.

رشته‌های علوم انسانی

موضوع ها
14
ارسال‌ها
465
موضوع ها
14
ارسال‌ها
465

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
107
ارسال‌ها
4.4K
موضوع ها
107
ارسال‌ها
4.4K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
730
موضوع ها
25
ارسال‌ها
730

المپیاد فیزیک

موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.2K
 • karen._.

المپیاد زیست

موضوع ها
99
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
99
ارسال‌ها
5.8K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
 1. الگوریتم
موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50

علوم پایه

ریاضی

موضوع ها
441
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
441
ارسال‌ها
5.8K
 • nokia

فیزیک

موضوع ها
410
ارسال‌ها
6K
موضوع ها
410
ارسال‌ها
6K

شیمی

موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K
زیر انجمن:
 1. شیمی آزمایشگاه
موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K

مباحث زیستی

موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K
زیر انجمن:
 1. ژنتیک
موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K

علوم انسانی

تاریخ و تمدن

موضوع ها
237
ارسال‌ها
7K
موضوع ها
237
ارسال‌ها
7K

روان‌شناسی

موضوع ها
348
ارسال‌ها
14.1K
موضوع ها
348
ارسال‌ها
14.1K

جامعه‌شناسی

موضوع ها
246
ارسال‌ها
8.7K
موضوع ها
246
ارسال‌ها
8.7K

فلسفه و منطق

موضوع ها
244
ارسال‌ها
8.5K
موضوع ها
244
ارسال‌ها
8.5K

جغرافیا و گردشگری

موضوع ها
140
ارسال‌ها
4.7K
زیر انجمن:
 1. توریست بُرد
موضوع ها
140
ارسال‌ها
4.7K

مدیریت، اقتصاد و تجارت

موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K
موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K

زبان‌شناسی و ادبیات

زبان پارسی

موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K
زیر انجمن:
 1. گویش‌های پارسی
موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K

نثر پارسی

موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K
زیر انجمن:
 1. رونوشت‌های ادبی
موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K

شعر پارسی

موضوع ها
416
ارسال‌ها
23.7K
زیر انجمن:
 1. دیوان
  1. مشاعره
موضوع ها
416
ارسال‌ها
23.7K

English

موضوع ها
203
ارسال‌ها
12.9K
موضوع ها
203
ارسال‌ها
12.9K

سایر زبان‌های خارجی

موضوع ها
97
ارسال‌ها
4.1K
موضوع ها
97
ارسال‌ها
4.1K
 • علی.

هنر و رسانه

هنر

موضوع ها
116
ارسال‌ها
4.3K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
4.3K

عکس

موضوع ها
80
ارسال‌ها
3.7K
موضوع ها
80
ارسال‌ها
3.7K

گرافیک

موضوع ها
78
ارسال‌ها
961
موضوع ها
78
ارسال‌ها
961

عکاسی

موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K
زیر انجمن:
 1. مسابقات عکاسی
موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K
 • Sobhan81

موسیقی

موضوع ها
157
ارسال‌ها
17.2K
زیر انجمن:
 1. آلبوم موسیقی
موضوع ها
157
ارسال‌ها
17.2K
 • Apar

فیلم‌شناسی

موضوع ها
89
ارسال‌ها
419
موضوع ها
89
ارسال‌ها
419
 • reyhaneh24

سینما ، رادیو و تلوزیون

موضوع ها
440
ارسال‌ها
19.6K
زیر انجمن:
 1. تماشای گروهی
موضوع ها
440
ارسال‌ها
19.6K
 • miena.m

نجوم و هوافضا

هوافضا

موضوع ها
96
ارسال‌ها
984
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
96
ارسال‌ها
984

نجوم عمومی

موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K

كامپيوتر

اپل

موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K
موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K

نرم افزار

موضوع ها
96
ارسال‌ها
3.1K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
96
ارسال‌ها
3.1K
 • Sobhan81

سخت افزار

موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K

برنامه نویسی

موضوع ها
159
ارسال‌ها
2.7K
موضوع ها
159
ارسال‌ها
2.7K
 • karen.m

سيستم عامل

موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K
زیر انجمن:
 1. لینوکس
موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K

شبکه و اینترنت

موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K
موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K

بازی‌های كامپیوتری

موضوع ها
247
ارسال‌ها
9.5K
موضوع ها
247
ارسال‌ها
9.5K

کارگاه فنی

رباتیک

موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K

مکانیک

موضوع ها
32
ارسال‌ها
417
موضوع ها
32
ارسال‌ها
417

الکترونیک

موضوع ها
48
ارسال‌ها
663
موضوع ها
48
ارسال‌ها
663

آمار انجمن

موضوع ها
15,454
ارسال‌ها
1,061,032
کاربران
29,201
جدیدترین کاربر
Noorsa
بالا