سمپادیا

قوانین و اطلاعیه‌ها

موضوع ها
18
ارسال‌ها
698
موضوع ها
18
ارسال‌ها
698

مشکلات، نظرات و پیشنهادها

موضوع ها
644
ارسال‌ها
36.2K
موضوع ها
644
ارسال‌ها
36.2K

گردهمایی‌های سایت

موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K
موضوع ها
73
ارسال‌ها
5.3K

سمپادیا - انجمن های ویژه

رادیو سمپادیا

موضوع ها
65
ارسال‌ها
3.1K
موضوع ها
65
ارسال‌ها
3.1K

نشریه سمپادیا

موضوع ها
44
ارسال‌ها
611
موضوع ها
44
ارسال‌ها
611

خبرگزاری سمپادیا

موضوع ها
13
ارسال‌ها
337
موضوع ها
13
ارسال‌ها
337

فعالیت‌های اجتماعی سمپادیا

موضوع ها
41
ارسال‌ها
1.2K
زیر انجمن:
 1. کفیلان
موضوع ها
41
ارسال‌ها
1.2K

مدرسه سمپادیا

موضوع ها
12
ارسال‌ها
268
موضوع ها
12
ارسال‌ها
268

متفرقه

ورزش

موضوع ها
169
ارسال‌ها
28.5K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
28.5K

بازارچه

موضوع ها
168
ارسال‌ها
1.3K
موضوع ها
168
ارسال‌ها
1.3K

خلاقیت

موضوع ها
139
ارسال‌ها
18.9K
زیر انجمن:
 1. استریت
موضوع ها
139
ارسال‌ها
18.9K

معما و هوش

موضوع ها
401
ارسال‌ها
20.4K
زیر انجمن:
 1. معماهای حل‌شده
موضوع ها
401
ارسال‌ها
20.4K

محیط زیست

موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K
موضوع ها
81
ارسال‌ها
1.5K

گفت و شنود اجتماعی

موضوع ها
595
ارسال‌ها
37.9K
موضوع ها
595
ارسال‌ها
37.9K

تربیت کودک و خانواده

موضوع ها
53
ارسال‌ها
4K
موضوع ها
53
ارسال‌ها
4K

پزشکی، بهداشت و سلامت

موضوع ها
142
ارسال‌ها
10K
موضوع ها
142
ارسال‌ها
10K

دانشگاه سمپادیا

آلبوم هنری

موضوع ها
63
ارسال‌ها
611
موضوع ها
63
ارسال‌ها
611

قفسه کتاب‌

موضوع ها
224
ارسال‌ها
1.7K
موضوع ها
224
ارسال‌ها
1.7K
 • مار

مباحث علمی

موضوع ها
120
ارسال‌ها
2.7K
موضوع ها
120
ارسال‌ها
2.7K

کتب و مجلات

موضوع ها
287
ارسال‌ها
15.5K
موضوع ها
287
ارسال‌ها
15.5K
 • Maedeh :)

کتاب‌خوانی گروهی

موضوع ها
38
ارسال‌ها
1.2K
موضوع ها
38
ارسال‌ها
1.2K

مقالات، پروژه و همکاری

موضوع ها
64
ارسال‌ها
497
موضوع ها
64
ارسال‌ها
497

کنکور

مشاوره و پشتیبانی کنکور 1400

موضوع ها
14
ارسال‌ها
175
موضوع ها
14
ارسال‌ها
175

مشاوره و پشتیبانی کنکور ۹۹

موضوع ها
35
ارسال‌ها
2.4K
موضوع ها
35
ارسال‌ها
2.4K

مشاوره انتخاب رشته دانشگاهی

موضوع ها
43
ارسال‌ها
6.6K
موضوع ها
43
ارسال‌ها
6.6K

سمپاد ٬ درس و مدرسه

سمپاد

موضوع ها
320
ارسال‌ها
20.9K
موضوع ها
320
ارسال‌ها
20.9K

خاطرات

موضوع ها
215
ارسال‌ها
36.9K
موضوع ها
215
ارسال‌ها
36.9K

مشاوره تحصیلی

موضوع ها
485
ارسال‌ها
37.8K
موضوع ها
485
ارسال‌ها
37.8K

همایش‌ها، سمینار‌ها و مسابقات

موضوع ها
411
ارسال‌ها
11.7K
موضوع ها
411
ارسال‌ها
11.7K

فارغ التحصیلان و دانشگاه

موضوع ها
147
ارسال‌ها
20.8K

مباحث درسی عمومی

موضوع ها
10
ارسال‌ها
47
موضوع ها
10
ارسال‌ها
47

رشته‌های هنری

موضوع ها
19
ارسال‌ها
459
موضوع ها
19
ارسال‌ها
459

رشته‌های علوم پایه

موضوع ها
13
ارسال‌ها
157
موضوع ها
13
ارسال‌ها
157

رشته‌های مهندسی

موضوع ها
62
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
62
ارسال‌ها
1.6K

رشته‌های علوم پزشکی

موضوع ها
41
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
41
ارسال‌ها
1.6K

رشته‌های علوم انسانی

موضوع ها
14
ارسال‌ها
465
موضوع ها
14
ارسال‌ها
465

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
109
ارسال‌ها
4.5K
موضوع ها
109
ارسال‌ها
4.5K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
730
موضوع ها
25
ارسال‌ها
730

المپیاد فیزیک

موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
98
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
98
ارسال‌ها
5.8K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
170
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
141
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
 1. الگوریتم
موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50

علوم پایه

ریاضی

موضوع ها
438
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
438
ارسال‌ها
5.8K

فیزیک

موضوع ها
406
ارسال‌ها
5.9K
موضوع ها
406
ارسال‌ها
5.9K

شیمی

موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K
زیر انجمن:
 1. شیمی آزمایشگاه
موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K

مباحث زیستی

موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K
زیر انجمن:
 1. ژنتیک
موضوع ها
146
ارسال‌ها
4.5K

علوم انسانی

تاریخ و تمدن

موضوع ها
236
ارسال‌ها
7K
موضوع ها
236
ارسال‌ها
7K

روان‌شناسی

موضوع ها
346
ارسال‌ها
14K
موضوع ها
346
ارسال‌ها
14K

جامعه‌شناسی

موضوع ها
239
ارسال‌ها
8.7K
موضوع ها
239
ارسال‌ها
8.7K

فلسفه و منطق

موضوع ها
238
ارسال‌ها
8.4K
موضوع ها
238
ارسال‌ها
8.4K

جغرافیا و گردشگری

موضوع ها
142
ارسال‌ها
4.8K
زیر انجمن:
 1. توریست بُرد
موضوع ها
142
ارسال‌ها
4.8K

مدیریت، اقتصاد و تجارت

موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K
موضوع ها
142
ارسال‌ها
2.4K

زبان‌شناسی و ادبیات

زبان پارسی

موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K
زیر انجمن:
 1. گویش‌های پارسی
موضوع ها
100
ارسال‌ها
4.2K

نثر پارسی

موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K
زیر انجمن:
 1. رونوشت‌های ادبی
موضوع ها
343
ارسال‌ها
5.6K

شعر پارسی

موضوع ها
414
ارسال‌ها
23.4K
زیر انجمن:
 1. دیوان
  1. مشاعره
موضوع ها
414
ارسال‌ها
23.4K
 • Shidi

English

موضوع ها
202
ارسال‌ها
12.9K
موضوع ها
202
ارسال‌ها
12.9K
 • Jomana

سایر زبان‌های خارجی

موضوع ها
96
ارسال‌ها
4K
موضوع ها
96
ارسال‌ها
4K
 • _tara_

هنر و رسانه

هنر

موضوع ها
114
ارسال‌ها
4.3K
موضوع ها
114
ارسال‌ها
4.3K
 • narges..

عکس

موضوع ها
79
ارسال‌ها
3.8K
موضوع ها
79
ارسال‌ها
3.8K
 • NEW_SAEED

گرافیک

موضوع ها
78
ارسال‌ها
961
موضوع ها
78
ارسال‌ها
961

عکاسی

موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K
زیر انجمن:
 1. مسابقات عکاسی
موضوع ها
91
ارسال‌ها
4.4K

موسیقی

موضوع ها
160
ارسال‌ها
17K
زیر انجمن:
 1. آلبوم موسیقی
موضوع ها
160
ارسال‌ها
17K

فیلم‌شناسی

موضوع ها
88
ارسال‌ها
416
موضوع ها
88
ارسال‌ها
416

سینما ، رادیو و تلوزیون

موضوع ها
435
ارسال‌ها
19.5K
زیر انجمن:
 1. تماشای گروهی
موضوع ها
435
ارسال‌ها
19.5K

نجوم و هوافضا

هوافضا

موضوع ها
96
ارسال‌ها
983
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
96
ارسال‌ها
983

نجوم عمومی

موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
166
ارسال‌ها
3.4K
 • arshia.r

كامپيوتر

اپل

موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K
موضوع ها
104
ارسال‌ها
2.1K

نرم افزار

موضوع ها
94
ارسال‌ها
3.1K
زیر انجمن:
 1. آرشیو
موضوع ها
94
ارسال‌ها
3.1K

سخت افزار

موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K
موضوع ها
116
ارسال‌ها
1.6K

برنامه نویسی

موضوع ها
158
ارسال‌ها
2.6K
موضوع ها
158
ارسال‌ها
2.6K

سيستم عامل

موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K
زیر انجمن:
 1. لینوکس
موضوع ها
107
ارسال‌ها
1.7K

شبکه و اینترنت

موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K
موضوع ها
358
ارسال‌ها
7.4K

بازی‌های كامپیوتری

موضوع ها
242
ارسال‌ها
9.4K
موضوع ها
242
ارسال‌ها
9.4K

موبایل٬ دوربین و پلیر

موضوع ها
102
ارسال‌ها
7.6K
موضوع ها
102
ارسال‌ها
7.6K

کارگاه فنی

رباتیک

موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K
زیر انجمن:
 1. مسابقات
موضوع ها
186
ارسال‌ها
6.8K

مکانیک

موضوع ها
32
ارسال‌ها
417
موضوع ها
32
ارسال‌ها
417

الکترونیک

موضوع ها
48
ارسال‌ها
654
موضوع ها
48
ارسال‌ها
654

آمار انجمن

موضوع ها
15,420
ارسال‌ها
1,050,580
کاربران
29,045
جدیدترین کاربر
TA~GH
بالا