• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
108
ارسال‌ها
4.7K
موضوع ها
108
ارسال‌ها
4.7K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
732
موضوع ها
25
ارسال‌ها
732

المپیاد فیزیک

موضوع ها
61
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
61
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
103
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
103
ارسال‌ها
5.8K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
172
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
172
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
144
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
144
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
73
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
  1. الگوریتم
موضوع ها
73
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
بالا