• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
122
ارسال‌ها
5.2K
موضوع ها
122
ارسال‌ها
5.2K

المپیاد نانو

موضوع ها
29
ارسال‌ها
621
موضوع ها
29
ارسال‌ها
621

المپیاد نجوم

موضوع ها
112
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
112
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
736
موضوع ها
25
ارسال‌ها
736

المپیاد فیزیک

موضوع ها
61
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
61
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
55
ارسال‌ها
5.4K
موضوع ها
55
ارسال‌ها
5.4K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
134
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
134
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
143
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
143
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
77
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
  1. الگوریتم
موضوع ها
77
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
54
موضوع ها
9
ارسال‌ها
54
بالا