• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
106
ارسال‌ها
4.4K
موضوع ها
106
ارسال‌ها
4.4K

المپیاد نانو

موضوع ها
28
ارسال‌ها
615
موضوع ها
28
ارسال‌ها
615

المپیاد نجوم

موضوع ها
108
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
108
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
730
موضوع ها
25
ارسال‌ها
730

المپیاد فیزیک

موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
69
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
97
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
97
ارسال‌ها
5.8K
  • A.R_S.I.M

المپیاد ریاضی

موضوع ها
169
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
169
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
140
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
140
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
  1. الگوریتم
موضوع ها
71
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
بالا