• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

المپیاد

المپیاد طلایی ها

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
114
ارسال‌ها
4.9K
موضوع ها
114
ارسال‌ها
4.9K

المپیاد نانو

موضوع ها
29
ارسال‌ها
620
موضوع ها
29
ارسال‌ها
620

المپیاد نجوم

موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
110
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
25
ارسال‌ها
732
موضوع ها
25
ارسال‌ها
732

المپیاد فیزیک

موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.1K
موضوع ها
60
ارسال‌ها
2.1K

المپیاد زیست

موضوع ها
102
ارسال‌ها
5.8K
موضوع ها
102
ارسال‌ها
5.8K

المپیاد ریاضی

موضوع ها
140
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
140
ارسال‌ها
2.9K
  • void pbz

المپیاد شیمی

موضوع ها
144
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
144
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
74
ارسال‌ها
4.1K
زیر انجمن:
  1. الگوریتم
موضوع ها
74
ارسال‌ها
4.1K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
موضوع ها
9
ارسال‌ها
50
بالا