• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

المپیاد

مباحث عمومی المپیادها

موضوع ها
123
ارسال‌ها
5.2K
موضوع ها
123
ارسال‌ها
5.2K

المپیاد نانو

موضوع ها
29
ارسال‌ها
621
موضوع ها
29
ارسال‌ها
621

المپیاد نجوم

موضوع ها
112
ارسال‌ها
3.3K
موضوع ها
112
ارسال‌ها
3.3K

المپیاد ادبی

موضوع ها
26
ارسال‌ها
742
موضوع ها
26
ارسال‌ها
742

المپیاد فیزیک

موضوع ها
62
ارسال‌ها
2.2K
موضوع ها
62
ارسال‌ها
2.2K

المپیاد زیست

موضوع ها
56
ارسال‌ها
5.5K
موضوع ها
56
ارسال‌ها
5.5K
  • melina03

المپیاد ریاضی

موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K
موضوع ها
135
ارسال‌ها
2.9K

المپیاد شیمی

موضوع ها
143
ارسال‌ها
5K
موضوع ها
143
ارسال‌ها
5K

المپیاد كامپيوتر

موضوع ها
80
ارسال‌ها
4.2K
زیر انجمن:
  1. الگوریتم
موضوع ها
80
ارسال‌ها
4.2K

المپیاد علوم زمین

موضوع ها
9
ارسال‌ها
52
موضوع ها
9
ارسال‌ها
52
بالا