نشریه سمپادیا

نشریه سمپادیا یک نشریه کاغذی است که در مراکز سمپاد توزیع می‌شود. در این انجمن اخبار مربوط به نشریه گذاشته می‌شود. این نشریه یک وبلاگ هم دارد !
پاسخ ها
93
نمایش ها
11K
پاسخ ها
3
نمایش ها
826
پاسخ ها
7
نمایش ها
5K
پاسخ ها
2
نمایش ها
2K
پاسخ ها
34
نمایش ها
9K
پاسخ ها
3
نمایش ها
485
پاسخ ها
0
نمایش ها
770
پاسخ ها
32
نمایش ها
5K
پاسخ ها
37
نمایش ها
7K
بالا