مبانی و مسائل بیوشیمی

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,392
امتیاز
19,100
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
بحث و سوال راجع ب بیو شیمی تو این تاپیک صورت میگیره
 

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,392
امتیاز
19,100
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

بیوشیمی لینجریا استرایر خوبن
ک بحث راجع ب اینا تو تاپیک بیو شیمی لینجر یا استرایر صورت میگیره
 

Lorca

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,015
امتیاز
6,725
دانشگاه
دانشگاه تهران
رشته دانشگاه
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

این سوال به طور اوریجینال 4 گزینه ای نیست؛ اما با 4 تا گزینه بهتر میشه روش فکر کرد.
?Which of the following poses a limitation on the size of the proteins
a. the availability of amino acids
b. the protein conformation
c. the protein environment
d. the error frequency during protein synthesis​
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی


انزیم ها:
اصلن انزیم چیه؟ به عنوان یک کاتالیزگر زیستی واکنش های مجود در بدن جاندار زنده را تسریع میکنه
خب مثالش:
1-انزیم های گوارشی درون لیزوزوم و لوله گوارش
2- انزیم های تنفسی درون میتوکندری
3-کاتالاز درون پراکسی زوم تبدیل H2O2به H2Oو O2
4-کربنیک انیدراز درون غشای گلبول قرمز ترکیبCO2و اب فک کنم صفحه 86-85 زیست دوم دبیرستان بود
5-لیزوزیم انزیم تخریب کننده دیواره باکتری ها
6-ترومبین انزیم تبدیل کننده فیبرونوژِن به فیبرین
7-DNA و RNAپلی مراز شرکت در تولید ژنتیک مولکولی
 

mra1375

کاربر حرفه‌ای
ارسال‌ها
334
امتیاز
874
نام مرکز سمپاد
شهید دستغیب 1
شهر
شیراز
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

به نقل از Lorca :
این سوال به طور اوریجینال 4 گزینه ای نیست؛ اما با 4 تا گزینه بهتر میشه روش فکر کرد.
?Which of the following poses a limitation on the size of the proteins
a. the availability of amino acids
b. the protein conformation
c. the protein environment
d. the error frequency during protein synthesis​
میشه D ؟؟
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

به احتمال90درصد همون دی میشه
میشه جواب اصلی رو بگید؟
 

Lorca

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,015
امتیاز
6,725
دانشگاه
دانشگاه تهران
رشته دانشگاه
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

دوستان ببخشید بابت تأخیر؛ بله جواب درست میشه D
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

مولکول های زیستی
تار عنکبوت:
1. تار عنکبوت نوعی پروتئین ساختاری است
2. ماده اصلی سازنده ان پروتئین است
3. غذه های مربوط به تنیدن تار در زیر سطح شکمیب عنکبوت قرار دارد
4. پروتئین های تشکیل دهنده تار عنکبوت استحکام.چسبندگی و کشسانی بسیار دارند.
5. ساخت تار عنکبوت کاملا غریزی وژنی است
6. شبکه های تار عنکبوت نشانگر کاربرد مولکول های زیستی در جاندارن هستند.درشت مولکول های زیستی:
1. مواد کربن داری که در سلول ساخته می شوند مواد الی نام دارند
2. از رو شکلCH4می توان فهمید که ساختار4 وجهی دارد
3. زنجیره کربنی مولکول های الی اسکلت کربنی نامیده می شود
4. متان وسایر مولکول هایی که در ساختار خود فقط کربن وهیدروژن دارند هیدروکربن نام دارند
5. درشت مولکول به مولکول های الی بزرگی اطلاق می شود که در سول های زنده تولید می شوند
6. پلیمر مولکولی است که از واحد های کم و بیش یکسان تشکیل شده باشد
7. هر درشت مولکول(پلی مر) از تعدادی واحد کوچک(منومر)تشکیل شده
8. تقریبا همه موادی که در بدن جاندار ساخته می شوند کربن دارند
9. متان در روده بزرگ انسان توسط باکتری های تجزیه کننده ی سلولز تولید می شود
کربوهیدرات ها:
مونوساکاریدها:
1. مونو ساکارید ها ساده ترین کربوهیدارت ها هستند
2. منومر های کربوهیدرات ها مونوساکارید ها نامیده می شوند
3. عموما فرمول مولکولی مونوساکارید ها مضربی ازCH2Oمی باشد
4. گلوکز عمومی ترین مونوساکارید می باشد
5. مهم ترین مونو ساکاریدها هگزوز ها(6کربنی ها)و پنتوز ها(5کربنی ها هستند)
6. گلوکز که یک مونوساکارید است در خون ما گردش میکند وبه عنوان سوخت اصلی سلول ها مصرف می شود
7. مونومرDNAوRNAنوکلئوتید است
8. مونوساکارید ها در اب ساختار حلقوی دارند
9. اغلب قند ها در روده به صورت مونوساکارید می باشتد
10. فروکتوز وگلوکز در بسیاری از میوه های خوراکی وجود دارند
11. گالاکتوز مونوساکاریدی که از هیدرولیز لاکتوز همان قند شیر حاصل می شود


دی ساکارید ها:

1. سلول ها برای ساختن دی ساکارید ها قند های ساده را به هم متصل می کنند.
2. سلول ها با استفاده از واکنش سنتز ابدهی یک دی ساکارید را از دو مونوساکارید ایجاد می کنند
3. مهم ترین دی ساکارید ها مالتوز لاکتوز وساکارز ها هستند
4. فراوان ترین دی ساکارید ساکارز است که از اتصال دو مونومر گلوکز وفروکتوز ساخته شده است
5. ساکارز از ساقه نیشکر یا ریشه های ذخیره کننده ی چغندر قند اسخراج می شود
6. دی ساکارید ها در روده جب نمی شوند که برای جذب شدن باید به منوساکارید تبدیل شوند
7. لاکتوز مالتوز وساکارز 12 کربنی اند که نسبت به هم لیزومر هستند
8. مالتوز قند جوانه ی دانه هاست که از اتصال دو مولکول گلوکز به وجود می اید
9. لاکتوز قند شیر است که از اتصال گلوکز و گالاکتوز به وجود می اید
10. باکتریECOLIکه در روده زندگی می کند در نبود گلوکز ارز لاکتوز استفاده می کند

پلی ساکارید ها:
1. پلی ساکارید ها زنجیره های طویلی از واحد های قندی هستند
2. پلی ساکارید ها پلیمر های تشکیل شده از چند صد تا چند هزار واحد مونوساکاریدی هستند که به وسیله واکنش سنتز ابدهی به هم متصل گردیده اند
3. دونوع پلی ساکارید داریم یکی ذخیری ای و دیگری ساختمانی
4. نشاسته پلی ساکارید ذخیره ای, در ریشه ی گیاهان وسایر بافت ها ,فقط از مونمر های گلوکز تشکیل شده است
5. مولکول های نشاسته به علت زاویه ی پیوندی که واحد های گلوکوز را به هم متصل میکنند شکل مارپیچی یا منشعب پیدا می کنند
6. مارپیچ های نشاسته ممکن است منشعب یا غیر منشعب باشند
7. جانداران گلوکز را در شکلی از پلی ساکارید به نام گلیکوژن ذخیره می کنند
8. تعداد انشعابات گلیکوژن بیشتر از نشاسته می باسد
9. بیشتر گلیکوژن ما به صورت گرانول هایی در کبد وماهیچه ها ذخیره می شوند
10. دستگاه گوارش ما نیز می تواند گلیکوژن موجود در مواد غذایی را هیدرولیز نماید
11. نشاسته در پلاست ها ذخیره می شود
12. مونومر گلیکوژن گلوکز است
13. گلیکوژن غیر خطی وانشعاب دار است
14. انشعاب گلیکوژن بشتر از نشاسته می باشد
15. سلولز فراوان ترین ماده الی موجود بر روی زمین, تشکیل رشته ای کابل مانندی را داده است که در طول دیواره سلول گیاهی را احاطه نموده ترکیب عمده سازنده چوب را تشکیل می دهدچندین هزار مولکول سلولز که با کمک پیوند های هیدروژنی و به صورت موازی در کنار هم چیده شده اند تشکیل بخشی از فیبریل را می دهند
16. هیچ جان.ری انزیم تجزیه کننده سلولاز رو ندارد
17. جانوران گیاه خوار به کمک باکتری ها و اغازیان در لوله گوارششان سلولز را به گلوکز هیدرولیز و از این گلوکز استفاده می کنند
18. سلولز موجود در مواد غذاهای گیاهی که معمولا بدون تغیر از دستگاه گوارش عبور می کنند معمولا فیبر نامیده می شوند
19. کپسول باکتری ها پلی ساکاریدی است
20. کیتین نوعی پلی ساکارید سخت و محکم است
21. پلی ساکارید ها می توانند انتی ژنی باشند
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

لیپد ها:
1. ترکیبات متنوعی می باشند که عمدتا از اتم های کربن و هیدروژن که به وسیله پیوند هی غیر قطبی کووالانسی به هم متصل گردیده اند تشکیل شده اند
2. انواع لیپید ها عبارتد از:اسید های چرب.تری گلیرید ها.فسفولیپید ها .موم ها و استروئید ها
3. لیپید ها به علت عدم مخلوط شدن با اب هیدروفوب یا اب گریز نام گرفته اند
4. چربی یک لیپیدد بزرگ است که از دو نوع مولکول کوچکتر به نام گلیسرول واسیدهای چرب ساخته شده است.
5. همه ی لیپید ها در شبکه ی اندوپلاسمی صاف ساخته می شوند
6. اسید های چرب ساده ترین لیپید ها هستند
7. مترادف چربی تری گلیسرید است
8. لیپاز انزیم تجزیه کننده ی لیپیدهاست
 

sayna

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,463
امتیاز
12,237
نام مرکز سمپاد
دبيرستان فرزانگان ۱
شهر
تهران
دانشگاه
علوم پزشكى شهيدبهشتى
رشته دانشگاه
پزشكى
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

[مبحث مولکولی جدا نداشتیم گفتم توی بیوشیمی بگم]
یکی می‌تونه به صورت خلاصه توالی یابی سنگر رو توضیح بده؟ بیشتر منطق کارش رو چون نحوه‌ش رو همه جا می‌شه خوند.
 

mra1375

کاربر حرفه‌ای
ارسال‌ها
334
امتیاز
874
نام مرکز سمپاد
شهید دستغیب 1
شهر
شیراز
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

به نقل از SaϔnA.M :
[مبحث مولکولی جدا نداشتیم گفتم توی بیوشیمی بگم]
یکی می‌تونه به صورت خلاصه توالی یابی سنگر رو توضیح بده؟ بیشتر منطق کارش رو چون نحوه‌ش رو همه جا می‌شه خوند.
منطق کار : با رنگ سبز
تا جایی که من یادمه اول از همه از رو DNA تکثیر میکنن ( تا تعداد زیادی بدست بیاد) بعد DNA رو تک رشته می کنن بعد بهش پرایمر می چسبونن "ما فقط از یه پرایمر استفاده می کنیم و یعنی فقط از از یه رشته DNA استفاده می کنیم ." ( "" رو مطمئن نیستم ولی به نظرم کاملا منطقیه )
تو یه ظرف تعداد زیادی نوکلئوتید ( زیر واحد DNA و نه RNA ) معمولی میریختند .
بعد تعدادی کمی نوکلئوتید ددئوکسی ( این نوکلئوتید ها همون نوکلئوتید معمولی ند فقط تو دئوکسی ریبوز ، کربن شماره 3 بهش به جای OH ، هیدروژن وصله ) که از قبل با رنگ های فلورسنتی نشان دار کردن ( مثلا ددئوکسی A آبی ، T سبز و ... ) رو به ظرف اضافه می کنند .
تو همانند سازی DNA هم همونطور که میدونید ، یه پیوند بین فسفات و کربن 3 قند برقرار میشه و اگه تو کربن 3 بجای OH ، هیدروژن باشه این پیوند تشکیل نمیشه بنابراین این نوکلئوتید ها (ددئوکسی ها ) میتونن به رشته اضافه بشن ( چون 3 تا فسفات دارن ) اما دیگه نوکلئوتید بعدی نمی تونه بهشون اضافه بشه .
بعد میان همانند سازی اون قطعه ( همونی که توالی ش رو می خوایم ) رو توی این ظرف ترتیب میدن ( با یه DNA پلیمراز معمولی ) . از اون جا که تعداد ددئوکسی ها کمه وقتی باید وارد بشن به زنجیره به صورت تصادفی با دئوکسی ها وارد می شن مثلا فرض کنید که الان همانند سازی رسیده به نوکلئوتید A و بایدمقابلش نوکلئوتید T قرار بگیره ما دو نوع نوکلئوتید T داریم اگه دئوکسی وارد شد همانند سازی ادامه پیدا می کنه تا برسیم به A بعدی اما اگه ددئوکسی وارد بشه دیگه هیچی کار تمومه و همانند سازی همین جا تموم میشه و این رشته رنگ سبز میگیره .
حالا بعد از گذشت یه مدت زمانی میریم سراغ ظرف و رشته ها روالکتروفورز می کنیم
حالا مثلا سبک ترین توالی ( دورترین از چاهک ها ) آبی ـه ( و مثلا آبی رنگ A ـه ! ) می فهمیم که نوکلئوتید اول ( بعد از پرایمر و در رشته همانند سازی شده ) A بوده و به همین ترتیب از پایین ( نسبت به چاهک ) به بالا نوکلئوتید ها رو می نویسیم و مثلا ACCGTAGGC در میاد این رشته همانند سازی شده ( که توالیش ، توالی همون رشته مقابل رشته ای است که براش پرایمر ساختیم ) از '5 به '3 ـه .

این روش رو میشه بدون استفاده از فلورسنت هم استفاده کرد که تو این روش میان از 4 تا ظرف استفاده می کنن که تو یکی ددئوکسی A تو بعدی ددئوکسی T و... به مقدار کم قرار داره و بقیه قضیه مثل بالاس ، بعد میان تو 4 تا چاهک الکتروفورز میکنن ( برعکسی بالا که تو یه چاهک بود ) مثلا باسه توالی مثال قبلی میبینن سبک ترین رشته از تو چاهکی که رشته های ظرف A توش بوده درومده و میفهمن اولین نوکلئوتید A ـه
 

This is me

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,260
امتیاز
2,168
نام مرکز سمپاد
دبيرستان فرزانگان٢ :x
شهر
تهرانْ
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

روش محاسبه pi
pi=میزانی ازph که در ان بار الکتریکی خالص برابرصفر می باشد.

برای امینواسید های بازی pi=0.5(pk2+pkR)


برای امینواسید های اسیدیpi=0.5(pk1+pkR)

:D
 

@[email protected]

کاربر نیمه‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
237
امتیاز
980
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد یک
شهر
مشهد
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

یه سوال جالب میدونین چرا توی پروتئین های غشایی گیاهان بیشترین مقدار آنها گالاکتولیپیدها و یا سولفولیپیدها هستند؟
 

@[email protected]

کاربر نیمه‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
237
امتیاز
980
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد یک
شهر
مشهد
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

یه چیز مهم درمورد مباحث بیوشیمی
حتما قبل اینکه بیوشیمی شروع کنین یه خوندن شیمی رو از روی ایستگاه های درس و نکته شیمی 2و3 مبتکران بخونین
و اسید و باز و
یتراسیون کتاب پیش توی فصول آب و آنزیم و...نیاز میشه
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

خب بچه ها شما که واسه المپ زیست میخونین حتما با این کتاب اشنایی دارین
تو کتاب ترجمه شده سوالات اخره فصلش حذف شده ولی تو زبان اصلیش هستش
بدون شک هم بیوشیمی یکی از موضوعات مهم علم زیست شناسی و از همین سو یکی از موضوعات مهم مورد سوال در المپیاد زیست شناسیه
خب تو این تاپیک سوالات رو مورد بررسی قرار میدیم
امیدوارم تاپیک خوب و بدرد بخوری باشه

نظرتون چیه؟
 

This is me

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,260
امتیاز
2,168
نام مرکز سمپاد
دبيرستان فرزانگان٢ :x
شهر
تهرانْ
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

يه تاپيك براى مسائل بيوشيمى هست كه داره خاك ميخوره، بهتره اونجا سوالات رو قرار بديم،نميشه كه براى سوالاى هر كتاب يه تاپيك باشه.

اگر كسى نظر ديگه اى داره قفلش كنم.
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

خب پس قفلش نکن اگه میشه ادغامش کن

زهرا:باشه.
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

عاقا مگه تو تخمیر ATPتولید نمیشه؟

×به تاپیک مناسب منتقل شد.
 

This is me

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,260
امتیاز
2,168
نام مرکز سمپاد
دبيرستان فرزانگان٢ :x
شهر
تهرانْ
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

به نقل از Pink princess :
عاقا مگه تو تخمیر ATPتولید نمیشه؟
چرا تولید میشه!
اگه منظورت اون چیزیه که مهسا گفت توی خیلی سبز _پیش2_نوشته توی تخمیر ATPتولید نمیشه ,یا منظورش از بعد گلیکولیز بوده یا چرت زده :-" :D
 

scamp42

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
587
امتیاز
1,759
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
پاسخ : مبانی و مسائل بیوشیمی

تو کتاب پیش هم زده خیلی ناچیز!
 
بالا