قوانین و اطلاعیه های انجمن

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مهدی

کاربر فوق‌حرفه‌ای
ارسال‌ها
1,110
امتیاز
7,306
نام مرکز سمپاد
علامه‌حلی
شهر
تهران
دانشگاه
دانشگاه تهران. :دی
رشته دانشگاه
آمار. :دی
قوانین انجمن


1 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺎﭘﯿﮏ می‌بایستی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ .
.2 ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
.3 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺎﭘﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .[nb] میتونید از پست پایین استفاده کنید .[/nb] [nb]مورد 10 [/nb]
.4 ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﯾﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻭ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮﺩﺩ .
.5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
.6 ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ خود ﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ کامپیوتر ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﯿﺪ .
.7ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻭ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﺴﺮﺩﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ باعث شوﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﺴﺮﺩ ﺷﻮﺩ
ﺍﮐﻴﺪﺍً ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .
.8ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ از قوانین کلی سایت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
9. برای طرح سوال تاپیک نزنین :-" تو تاپیک های مربوطه بپرسین آغا
10. {
1 . تاپیکی بزنید که محتوای اون تاپیک رو نشه در تاپیک های گذشته جا داد !
2 . در آستانه هر مرحله ازمون المپیاد در هر دوره ، برای اون مرحله یک تاپیک میتونید بزنید ، که در پایان با تاپیک
آرشیو - گفت و گو ها پیرمون مراحل مختلف ، دوران مختلف
ادغام میشه !
3 . قبل از زدن تاپیک برای ایده هایی مثل مسابقه ، آزمون همانگ و ... با مدیر ، هماهنگی شه !
4 . برای حرکتایی مثل برنامه ریزی ، هم خوای و غیره که گروهی میخواید انجام شه تاپیک جدید نزنید .
5 . اگر در نهاد ، سازمان ، مدرسه ، دانشگاه و ... فعالیتی مربوط به المپیاد کامپیوتر یا کلن المپیاد قراره شکل بگیره ، میتونید با عنوان مناسب تاپیک بزنید ، و توضیح بدید و بحث کنید ، در مورد فعالیت های مربوط به کامپیوترش البته !!!
6 . برای معرفی و تبلیغ ، سایت و وبلاگ هاتون تاپیک جدید نزنید .
7 . اگر تاپیک جدیدی زدید که از موارد قبلی پیروی میکرد و به نظرتون نیاز به معرفی و قرار گرفتن در لیست چایین رو داره ، به مدیر اطلاع بدید ، [nb]البته حس میکنم قبلش خودمون بفهمیم بزاریم ، بعله !!!![/nb]
}
 
ارسال‌ها
1,086
امتیاز
6,236
نام مرکز سمپاد
علامه حلی 1
شهر
کرمان
سال فارغ التحصیلی
1393
دانشگاه
دانشگاه شیراز
رشته دانشگاه
سخت افزار
پاسخ : قوانین و اطلاعیه های انجمن

دوستان منظم پست بدهید !!!

اخبار مربوط به المپیاد کامپیوتر ، مثل زمان برگزاری ، تغییرات ، اخبار مربوط به باشگاه و ... در تاپیک اخبار

اخبار مربوط به امتحان های مجازی [nb]برای هر کدوم یه تاپیکی نزنین [/nb].... در تاپیک اخبار امتحان های مجازی

برای معرفی مدال داران المپیاد کامپیوتر که عضو سایت هستن یا نیستن حتی !!! در تاپیک معرفی المپیاد کامپیوتری های مدال دار

صحبت ، نظر ، انتقاد ، پیشنهاد و ... در مورد انجمن ، مدیریت ، تاپیک ها و ... در تاپیک انتقادات و پیشنهادات

گزارش وضعیت خودتون ، پرسش در مورد طرز خوندن و ... در تاپیک بچه های کامپیوتری!

پرسش در مورد منابع المپیاد کامپیوتر ، معرفی کتاب و سایت و ... در تاپیک منابع المپیاد کامپیوتر
وبلاگ ها و سايت هاي مرتبط با المپياد كامپيوتر
لینک کتاب های المپیاد کامپیوتر


برای شناخت المپیاد کامپیوتر و گفت و گو در مورد موضوعاتی مثل شناخت ، بررسی اهداف ، معرفی مباحث و ... در تاپیک بحث و گفتگو پیرامون المپیاد کامپیوتر

برای طرح و بحث در مورد اشکلات درسیتون در زمینه المپیاد کامپیوتر ، در تاپیک های :
سوالات الگوریتم برای اشکلات الگوریتمیتون
سوالات گراف برای اشکالات گرافتون
برنامه نویسی برای اشکالات برنامه نویسیتون
سوالات ترکیبیات و مباحث ویژه ! برای اشکالات ترکیبیاتی و دیگر موضوعاتی که تو این لیست نیستن

برای بحث و گفت و گو در مورد مباحث اصلی [nb]نه برای طرح و بحث اشکال [/nb]، در تاپیک های :

کد الگوریتم های پر کاربرد
برای الگوریتم و برنامه نویسی
مروری بر گراف برای گراف
مروری بر ترکیبیات و مباحث ویژه برای ترکیبیات
*دو مورد :[nb] 1. برای آموزش و معرفی تکنیک های برنامه نویسی تو این انجمن نیاز نیس تاپیک زده شه ![/nb][nb] 2. برای معرفی و بحث در مورد مباحث زیر مجموعه مباحث بالا ، تاپیک جدید نزنید .[/nb]*

پست بدید .​

توی هر تاپیکی که میخواید پست بدید حتمن و حتمن به توضیحات بالای اون تاپیک نیگا کنین که خدای نکرده پستتون حذف یا ویرایش نشه

پست های نامربوط ، بدون اخطار و آنی حذف میشن .
تاپیک تکراری یا بی مصرف یا ... اول قفل میشه ، تا حداقل سه روز قفل میمونه و بعد از سه روز تصمیم گیری میشه که حذف شه یا ترکیب یا انتقال !!!! تو این مدت سه روز شما میتونین تو تاپیک انتقادات و پیشنهادات ، به این موضوع اعتراض کنین و مدیر رو قانع کنید که تاپیک باید باز شه !!!!

#منظم سازی :D
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا