روژین د.

محل سکونت
تهران
نام مرکز سمپاد
فرزانگان 1 تهران
شهر
تهران
دانشگاه
علوم پزشکی تهران
رشته دانشگاه
پزشکی
جنسیت
دختر

دنبال‌شوندگان

... and 6 more.
بالا