شماره‌ 05

شماره‌ی ِ پنجم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا — شماره 05

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_5.zip

«سمپاد به کجا می‌رود؟»
نویسنده: ساینا غفرانی، دانش‌آموز فرزانگان کرج
ویرایش محتوایی: ساینا غفرانی، دانش‌آموز فرزانگان کرج
ویرایش شیوه‌ای: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
تیتر متن: یاسمین رضایی، دانش‌آموز فرزانگان تهران

«آکواریوم‌های شکسته»
ژنرات: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
نویسنده: امیرپوریا مهری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
ویرایش محتوایی: امیرپوریا مهری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
ویرایش شیوه‌ای: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«من، نوح، یا حوا؟»
ژنرات: طاهره محمدی، دانش‌آموخته‌ی فرزانگان کرج
نویسنده: ندا پاکدامن، دانش‌آموخته‌ی فرزانگان کرج
ویرایش شیوه‌ای: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«معرفی کتاب»
ایده: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
نویسنده: امیرپوریا مهری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
ویرایش شیوه‌ای: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
مقایسه‌ی ترجمه‌ها: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«خبر»
ایده: یاسمین رضایی، دانش‌آموز فرزانگان تهران، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«شئ‌گرایی»
نویسنده: سعید زارعیان، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
ویرایش زبانی: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
ویرایش شیوه‌ای: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«نقطه ضعف نحبه‌ها»
نویسنده: حسام موسوی‌مهر، دانش‌آموخته‌ی علامه حلی تهران
گرفتن اجازه‌ی چاپ: طاهره محمدی، دانش‌آموخته‌ی فرزانگان کرج

«تصور»
ایده: محمدعلی اعرابی، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
نقاش: پوریا باقری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

«سخن»
ایده: امیرپوریا مهری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج
جمع‌آوری: امیرپوریا مهری، دانش‌آموخته‌ی شهید سلطانی کرج

6 نظر

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *