نویسنده: محمدعلی اعرابی

شماره 10

شماره‌ی ِ دهم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه‌ی سمپادیا — شماره‌ی 10

در این شماره:

 • سرمقاله (سردبیر)
 • ما درون را بنگریم (آرمین مطهر)
 • پولیکوشکای ِ سیلونه (ماریا نیکولای پاینتر؛ ترجمه‌ی ِ پگاه پوراحمد، مازیار امینی): نقد ِ داستان ِ «پولیکوشکا» اثر ِ اینیاتسیو سیلونه
 • وقتي یک سمپادی به دانشگاه می‌رود (نگار شبان)
 • هرگز نخواهم گذاشت پسرم به سمپاد برود (محمدعلی اعرابی): مصاحبه با دکتر امیرحسین اصغری، مؤلف ِ کتاب ِ ریاضی ِ تکمیلی ِ سمپاد
 • این سمپاد نیست (): تصور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_10.zip

شماره 09

شماره‌ی ِ نهم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه‌ی سمپادیا — شماره‌ی 09

در این شماره:

 • سرمقاله (محمدامین رحیمی)
 • درد ِ روحانی (ندا پاکدامن)
 • نطق ِ مدیر (امین معظمی)
 • کاغذهایي در باد (امیرپوریا مهری)
 • قانون ِ نانوشته (رشید شاملی)
 • «سمپاد باشد یا نه» پرسش ِ تو این نیست — بخش ِ دوم (گلاره گودرزی): مصاحبه با شروین ِ وکیلی
 • جناب ِ جدید (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_9.zip

شماره 08

شماره‌ی ِ هشتم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه‌ی سمپادیا — شماره‌ی 08

در این شماره:

 • برنامه‌ی ِ درسی ِ ملی (امیرپوریا مهری)
 • چه کساني از انحلال ِ سمپاد سود می‌برند؟ (امین معظمی)
 • فرشته‌ی ِ نگه‌بان (گلاره گودرزی)
 • انحلال؟! (محمدعلی اعرابی): خبرهای ِ تأییدشده پیرامون ِ انحلال ِ سمپاد
 • «سمپاد باشد یا نه» پرسش ِ تو این نیست — بخش ِ نخست (گلاره گودرزی): مصاحبه با شروین ِ وکیلی
 • شراب (آرمان زارعی): شعر
 • بدون ِ شرح (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_8.zip

شماره 07

شماره‌ی ِ هفتم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا - شماره هفت - صفحه اول

در این شماره:

 • گفت‌و‌گو با دیوار (امیرپوریا مهری)
 • از آن‌چه ساخته‌ایم (گلاره گودرزی)
 • هزار باید و شاید (محمدامین رحیمی)
 • سریر ِ هوشیار (علی خواسته)
 • اعتمادی استعفا کرد (محمدعلی اعرابی)
 • خانه سرد است (ناهید معظمی)
 • گفت‌و‌گو با صالح (آرمین مطهر): مصاحبه با محمدصالح زارع‌پور
 • انحلال (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_7.zip

شماره 06

شماره‌ی ِ ششم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا - شماره شش - صفحه اول

در این شماره:

 • هیاهو برای ِ چیزهای ِ بسیار (شورای ِ نویسنده‌گان)
 • آتش ِ نسل ِ سوخته (امیرپوریا مهری): مصاحبه با هاشم میرزایی
 • اسنوب‌ها (گلاره گودرزی)
 • گرد ِ بی‌مرکز (ندا پاکدامن)
 • لذت ِ پیروان ِ صبور (ترجمه‌ی ِ محمدعلی اعرابی): مصاحبه با مریم میرزاخانی
 • لقمه‌ی ِ خوش‌پخت (ناهید گودرزی)

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_6.zip