مینیمم ماندر

  • شروع کننده موضوع
  • #1

مرضیه

کاربر حرفه‌ای
ارسال‌ها
294
امتیاز
30
نام مرکز سمپاد
فرزانگان قم
اول از همه چرا منظومه شمسی نداره .به همین خاطر این جا میزارم
مینیمم ماند ر :

بین سال های 1645 و1715، تقریباً هیچ لکه ای بر سطح خورشید مشاهده نشد .از نظر پژ و هشگران قرن نوزدهمی این امر چنان ایده ی باور نکردنی ای به نظر می رسید که در بادی امر فقط فرض کردند در گذشته هیچ کس اثر ی از لکه های خورشیدی را ثبت نکرده است .پس از تحقیقی ممتد که والتر ماندر، عضو رصد خانه ی سلطنتی گرینویچ به عمل آورد ، این نتیجه حاصل شد که به راستی د رطی دوره ی 1715-1645 هیچ لکه ی خورشیدی وجود نداشته است .اخیراً این نتیجه گیری با کار جان ادی از رصد خانه ی آلتیتود تأ یید شده است .احتمالاً احتمالاً میدانید که که رشد حلقه های درختان قدیمی برای دانشمندان این امکان را به وجود آورده است که تاریخ یک اقلیم محلی سال های متمادی گذشته را بخوانند .هسل دوریس دانشمند هلندی در باره ی محتوای کربن -14 ، نوعی کربن پرتو زا ، در حلقه های سالانه درختان به پژ وهش پرداخت .ایجا د کربن -14 در جو فوقانی زمین ناشی از پرتو کیهانی است که باآن در همه ی جها ت برخورد می کند .تشکیل کربن -14 ، با فعالیت لکه های خورشیدی به این طریق ارطبات پیدا می کند که وقتی خورشید فعال(دارای لکه های خورشیدی ) باشد ، دامنه ی میدان مغناطیسی آن زمین را در برابر بمباران پرتو کیهانی حفظ می کند و کربن -14 کمتری تولید می شود .مطالعات دوریس نشان می دهد که افزایش سریع در محتوای کربن-14 در طی دورانی که امروزه آن را مینیمم ماندر می نامیم ،صورت گرفته است .محتوای کربن-14 با فعالیت کم خورشید مرتبط است زیرا در این صورت است که حفاظ زمین در برابر پرتو های کیهانی به حد اقل میرسد .ضمناً ، به نظر می رسد که کل انرژ ی دریافتی از خورشید در چنین دوره ی زمان هایی کم شده باشد ، زیرا در طی این اوقات که هوا عموماً سرد تر شده ، یخچال ها توسعه یافته اند .به نظر می رسد مینیمم ماندر با آنچه که بسیاری از ناظران "عصر یخبندان صغیر اصطلاح می کنند ، و دوران فوق العاده سردی که بویژه در اروپا و گرینلند بوده است ، ارتباط دارد .این امر با مطالعه ی هسته های یخی گرفته شده از کلاهک های قطبی جنوبگان بیشتر تأ یید شد .این هسته ها را همچون حلقه های درختان می توان خواند .رد یابی آن ها به سوی زمان های گذشته آهنگ بسیار کند شده نهشته های نیترات در نخ را در فاصله ی زمانی 1645و 1715 نشان می دهد . وجود نهشته های تقریباً 25 فسمت در میلیارد امری معمولی است ، اما در خلال این دوره ی زمانی نهشته ها تا کمتر ار 10 قسمت در میلیارد افت کرده است .امروزه توجه فوق العاده ای به ارتباط میان فهالیت خورشیدی و آب و هوای زینی مبذول می شو ، زیرا حتی تغییر یک درصد در برونداد انرژی خورشید به تغییری معادل یک درجه ی سانتیگراد در میانگین دمای زمین می انجامد .چنین افت اندک اما دائمی در دما می تواند عصر یخبنداد دیگری بوجود آورد و افزایش آن ممکن است به ذوب شدن مقدار زیادی از کلاهک های قطبی منجر شود و نواحی ساحلی را به زیر آب ببرد .و به این ترتیب در تعادل ظریف اکولوژیکی محیط زندگی ما مؤثر باشد .اما استنباط شما از بحث بالا نباید این باشد که تغییرات محلی و کوتاه مدت در آب و هوا پیامد مستقیم تغییرات چرخه ی لکه ها ی خورشیدی است .عمر ما ممکن است بسیار کوتاه تر از آن باشد که بتوانیم چنین تغییراتی را به وضوح تجربه کنیم .
 
بالا