• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

🍀Retr026💻

 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #21

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀یک شنبه 30 بهمن 1401🍀

1- مرور درس های فارسی
2- حل سوال فیزیک فصل 4
3- 4 ساعت آزمون جامع
4- بخش 2 روش 1
5- از پایدار بپرسم قراره چه کوفتی این هفته درس بده
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #22

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀پنج شنبه 27 بهمن 1401🍀

1- 4 ساعت درس برای آزمون جامع
2- نشستن خوندن سورس های الگوریتم
3- حل 5 سوال اول کانتست پایدار
4- خوندن و حل اصل لانه کبوتری ترکیبیات زرد
5- اگه همه اینا کار شد : حل سوال های فیزیک
به جز سومی و پنجمی بقیه DONE
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #23

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀جمعه 28 بهمن 1401🍀

1- برم کفش بخرم که کفشام داغون شدن
2- 8 ساعت برا آزمون جامع
3- حل سوالای کانتست پایدار
4- حل دوباره پارت اول روش 1 برای جمع بندی و شروع روش 2
Done به جز چهارمی
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #24

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀شنبه 29 بهمن 1401🍀

1- عربی حداقل 4 ساعت بخونم
2- 8 ساعت برای آزمون جامع
3- حل نشرالگو اگر که حل نکرده باشم
4- مرور درس دینی یک ساعت قبل خواب یا قبل مدرسه
5- خوندن گراف علیپور
Done
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #25

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀یک شنبه 30 بهمن 1401🍀

1- مرور درس های فارسی
2- حل سوال فیزیک فصل 4
3- 4 ساعت آزمون جامع
4- بخش 2 روش 1
5- از پایدار بپرسم قراره چه کوفتی این هفته درس بده
به جز 4 و 5 بقیه DOne
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #26

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
خب تا 20 اسفند بن هستم و دیگه کامل نوشتم که اینو ببینم و بیراهه نرم


🍀دوشنبه 1 اسفند 1401🍀

1- حل CF تا قبل کلاس الگوریتم
2- 4 ساعت برای آزمون جامع
3-وقتی موند لانه کبوتری زرد


🍀سه شنبه 2 اسفند 1401🍀

1- حل دستکم 6 سوال CF
2- حل سوالای جزوه فیزیک فصل 4
3- 4 ساعت برای آزمون جامع
4- مرور شیمی
5- اصل لانه کبوتری زرد و تکالیف کاملی


🍀چهار شنبه 3 اسفند 1401🍀

1- اصل لانه کبوتری روش 1
2- حل سوال CF
3- خوندن گراف و حل تمرین هاش
4- 5 ساعت برای آزمون جامع

🍀پنج شنبه 4 اسفند 1401🍀

1- حل 20 تا سوال کدفورسز
2- 6 ساعت برای آزمون جامع
3- شروع کنم استقرا رو بخونم
4- ادامه حل سوال تو CF

🍀جمعه 5 اسفند 1401🍀

1- 10 ساعت برای آزمون جامع (نباید این یکیو گند بزنم)
2- حل 6 تا سوال CF

🍀شنبه 6 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برای آزمون جامع
2- خوندن سگی عربی
3- 2 ساعت ترکیبیات
4- 1 ساعت گراف
5- سوال کدفورسز حل کنم


🍀یک شنبه 7 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- باقی روز ترکیبیات

🍀دو شنبه 8 اسفند 1401🍀

1- کار کردن مباحث الگوریتم
2- 4 ساعت برای آزمون جامع
3- حل سوال CF
4- ترکیبیات برای باقی روز

🍀سه شنبه 9 اسفند 1401🍀

1- فیزیک فصل 4 حل کنم
2- انجام گزارشکار آزمایشگاه
3- حل سوال CF
4- 4 ساعت برای آزمون جامع

🍀چهار شنبه 10 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برای آزمون جامع
2- ترکیبیات (تایم نمیدم چون مبحثی کار میکنم)
3- گراف حداقل 3 ساعت
4- زمان موند سوال CF

🍀پنج شنبه 11 اسفند 1401🍀

1- 8 ساعت برای آزمون جامع
2- حل نشرالگو ریاضی
3- حل سوال کدفورسز باقی روز

🍀جمعه 12 اسفند 1401🍀

1- خوندن گراف
2- بستنی بخورم (واجب واجبه)
3- 10 ساعت برای آزمون جامع
4- حل سوال CF

🍀شنبه 13 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- خوندن عربی سگی
4- باقی روز ترکیبیات

🍀یک شنبه 14 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- باقی روز ترکیبیات

🍀دو شنبه 15 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گراف
4- ترکیبیات

🍀سه شنبه 16 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گزارشکار آزمایشگاه
4- ترکیبیات

🍀چهار شنبه 17 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گراف
4- ترکیبیات

🍀پنج شنبه 18 اسفند 1401🍀

1- 9 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- ترکیبیات

🍀جمعه 19 اسفند 1401🍀

1- 12 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
4- ترکیبیات

🍀شنبه 20 اسفند 1401🍀

1- کلهم اجمعین برای یکشنب بخونم
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #27

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
هوف . بعد یک ماه
بریم شروع کنیم :

🍀دوشنبه ۲۲ اسفند🍀
صبح :
استقرا ترکیبیات زرد
لانه کبوتری ترکیبیات زرد
استقرا روش ۱
عصر :
گراف وست
شب :
تا ۱۰ کلاس دارم
بعدش BFS و DFS رو مرور کنم از روی USACO
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #28

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀سه شنبه ۲۳ اسفند🍀
صبح :
لانه کبوتری زرد
لانه کبوتری کاملی
عصر :
گراف وست
شب :
الگوریتم Djikstra و Bellman ford
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #29

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
هوف . بعد یک ماه
بریم شروع کنیم :

🍀دوشنبه ۲۲ اسفند🍀
صبح :
استقرا ترکیبیات زرد
لانه کبوتری ترکیبیات زرد
استقرا روش ۱
عصر :
گراف وست
شب :
تا ۱۰ کلاس دارم
بعدش BFS و DFS رو مرور کنم از روی USACO
Done
🍀سه شنبه ۲۳ اسفند🍀
صبح :
لانه کبوتری زرد
لانه کبوتری کاملی
عصر :
گراف وست
شب :
الگوریتم Djikstra و Bellman ford
Done
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #30

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
🍀سه شنبه ۲۳ اسفند🍀

صبح :
خواستم بخوابم و استراحت کنم
عصر :
حل سوال های BFS و عمیق شدن توش
شب :
تا قبل کلاس استقرا بشینم سوالاشو حل کنم و استقرا بخونم
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #31

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
وقتشه شروع کنم اینم
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #32

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
وضع روحیم : تقریبا داغون ولی از قبل بهتره
🍀جمعه ۱۸ فروردین🍀

حل ۱۵۰ تا تست فیزیک تا ساعت ۳ عصر
سه ساعت قواعد عربی
سه ساعت هم میشینم ریاضی میخونم
دو ساعت هم فیزیک
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #33

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
وضع روحیم : تقریبا داغون ولی از قبل بهتره
🍀جمعه ۱۸ فروردین🍀

حل ۱۵۰ تا تست فیزیک تا ساعت ۳ عصر
سه ساعت قواعد عربی
سه ساعت هم میشینم ریاضی میخونم
دو ساعت هم فیزیک
اگه انجام هم ندادم باید برگشتن از مدرسه کل مسیرو پیاده برم
دیگه یه مجازاتی باید باشه
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #34

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
خب تا 20 اسفند بن هستم و دیگه کامل نوشتم که اینو ببینم و بیراهه نرم


🍀دوشنبه 1 اسفند 1401🍀

1- حل CF تا قبل کلاس الگوریتم
2- 4 ساعت برای آزمون جامع
3-وقتی موند لانه کبوتری زرد


🍀سه شنبه 2 اسفند 1401🍀

1- حل دستکم 6 سوال CF
2- حل سوالای جزوه فیزیک فصل 4
3- 4 ساعت برای آزمون جامع
4- مرور شیمی
5- اصل لانه کبوتری زرد و تکالیف کاملی


🍀چهار شنبه 3 اسفند 1401🍀

1- اصل لانه کبوتری روش 1
2- حل سوال CF
3- خوندن گراف و حل تمرین هاش
4- 5 ساعت برای آزمون جامع

🍀پنج شنبه 4 اسفند 1401🍀

1- حل 20 تا سوال کدفورسز
2- 6 ساعت برای آزمون جامع
3- شروع کنم استقرا رو بخونم
4- ادامه حل سوال تو CF

🍀جمعه 5 اسفند 1401🍀

1- 10 ساعت برای آزمون جامع (نباید این یکیو گند بزنم)
2- حل 6 تا سوال CF

🍀شنبه 6 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برای آزمون جامع
2- خوندن سگی عربی
3- 2 ساعت ترکیبیات
4- 1 ساعت گراف
5- سوال کدفورسز حل کنم


🍀یک شنبه 7 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- باقی روز ترکیبیات

🍀دو شنبه 8 اسفند 1401🍀

1- کار کردن مباحث الگوریتم
2- 4 ساعت برای آزمون جامع
3- حل سوال CF
4- ترکیبیات برای باقی روز

🍀سه شنبه 9 اسفند 1401🍀

1- فیزیک فصل 4 حل کنم
2- انجام گزارشکار آزمایشگاه
3- حل سوال CF
4- 4 ساعت برای آزمون جامع

🍀چهار شنبه 10 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برای آزمون جامع
2- ترکیبیات (تایم نمیدم چون مبحثی کار میکنم)
3- گراف حداقل 3 ساعت
4- زمان موند سوال CF

🍀پنج شنبه 11 اسفند 1401🍀

1- 8 ساعت برای آزمون جامع
2- حل نشرالگو ریاضی
3- حل سوال کدفورسز باقی روز

🍀جمعه 12 اسفند 1401🍀

1- خوندن گراف
2- بستنی بخورم (واجب واجبه)
3- 10 ساعت برای آزمون جامع
4- حل سوال CF

🍀شنبه 13 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- خوندن عربی سگی
4- باقی روز ترکیبیات

🍀یک شنبه 14 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- باقی روز ترکیبیات

🍀دو شنبه 15 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گراف
4- ترکیبیات

🍀سه شنبه 16 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گزارشکار آزمایشگاه
4- ترکیبیات

🍀چهار شنبه 17 اسفند 1401🍀

1- 4 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- گراف
4- ترکیبیات

🍀پنج شنبه 18 اسفند 1401🍀

1- 9 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
3- ترکیبیات

🍀جمعه 19 اسفند 1401🍀

1- 12 ساعت برا آزمون جامع
2- سوال CF
4- ترکیبیات

🍀شنبه 20 اسفند 1401🍀

1- کلهم اجمعین برای یکشنب بخونم
خب قسمت المپیادش موفق بودم به جز الگوریتم و گراف که نیمه کاره موند و نمیشه بیسیک هاش رو خودم بخونم و باید یه دوره ای برم
و آزمون جامع هم شل کردم و نیم ساعت وسطش خوابیدم . و نتیجه اش ۲۷ درصد زدم و ۵ درصد بالاتر از میانگین مدرسه بود
امیدوارم دوباره بتونم همین حرکت خوفو بزنم تو تابستون
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #35

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
اگه انجام هم ندادم باید برگشتن از مدرسه کل مسیرو پیاده برم
دیگه یه مجازاتی باید باشه
خب از صبح کشوندن منو پی انباری و عصر هم کلا بردنم بیرون و رسما هیچی نخوندم و ریدم
 
 • شروع کننده موضوع
 • توقیف شده
 • #36

Retr026

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
1,720
امتیاز
6,111
نام مرکز سمپاد
هاشمی نژاد 1
شهر
مشهد
سال فارغ التحصیلی
1404
مدال المپیاد
طلای مسخره بازی
تلگرام
اینستاگرام
شنبه 19 فروردین
زنگ اول و سوم عربی
زنگ دوم و چهارم فارسی
چون جفتشو فرذا پس فرذا امتحان دارم
عصر :
فقط بشینم تست های فیزیک هامو کامل کنم
Hope I will make it
 
بالا