برای شناخت هستی،چه باید بکنیم؟

باچه دانشی میتوان عالم را درست شناخت؟(نظرسنجی میتواند چند انتخاب داشته باشد؛شاید همه ی انها بتوانند)


  • رای‌دهندگان
    21

COSMOLOGY

کاربر فعال
ارسال‌ها
63
امتیاز
88
نام مرکز سمپاد
علامه حلی1
شهر
تهران
سال فارغ التحصیلی
1402
این مطلب توسط یک متخصص در این دانش ها نوشته نشده و نوشته دست کسی است که مطالعه هایی در حوزه فلسفه و فیزیک دارد؛اگر به دنبال یافتن این سوال هستید.نظر من این است که بهتر است این موضوع را کامل بخوانید و در نهایت نظر خود را بگویید.
از ابتدای تاریخ بشری،انسان به دنبال این بوده که هستی خود را بشناسد و به سوالات بنیادی خود پاسخ دهد؛مثلا:چرا هستی به جای نیستی؟ایا عالم ابتدایی داشته و یا بی نهایت است؟عالم از چیست؟چرا ما وجود داریم؟اصلا درک ما از وجود درکی است حقیقی؟ایا عالم میراست یا نامیرا؟ایا کیهان مرزی دارد؟و...؟
اما چگونه باید به انها جواب بدهیم؟
تا امروز حداقل ۴ نوع دانسته(دانش knowledge)(فقط دانسته و نه علم(science) زیرا علم هر چیزیست که قابلیت ابطال داشته باشد،بعدا درباره ان توضیح میدهیم)،توجیح هایی برای هستی اورده اند:
علوم پایه و نماینده انان در علوم هستی شناسی؛یعنی فیزیک(Physics)

فلسفه(Philosophy)

ماوراءالطبیعه یا مابعدالطبیعه(Metaphysics)

فلسفه دینی یا الهیات(Theology)

ابتدا ببینیم اصلا علم( science)چیست و ایا میتوان هر دانسته ای(knowledge) را علم خواند؟شاید در گذشته میتوانستیم اما امروزه معمولا دیگر برای بعضی از دانسته نام علم را نمیگذاریم و به گونه ای برای این کلمه تغییر معنی اتفاق افتاده است و اکنون ان را اینگونه تعرف میکنیم:علم به هر دانسته ای که قابل ابطال باشد میگوییم.سعنی دانسته ای که شما بتوانید پایه و اساس ان را با نظرات(منطقی)خود تغییر دهید.
پس بر این اساس فلسفه و فیزیک علمند،زیرا هر کس میتواند پایه و اساس و مبانی ان را از ابتدا بنا کند؛مثلا نسبیت در فیزیک مکانیک نیتونی را تا حدودی نقض کرد(ولی از اول بنا نکرد) و ان را یک حالت خاصه نامید.و یا فلسفه دائم در حال تغییر است حتی در مبانی.
اما متافیزیک بر این بنا شده که:انسان چیزهایی را نمیتواند درک کند و نباید برای ان تلاش کند.
و یا الهیات میگوید:پایه و اساس ما وجود یک خدا(مثلا خدای ادیان ابراهیمی)و یک سری قوانین(مثل قوانین اسلام که در قران نوشته شده است).
و اینان غیر قابل تغییرندد و هر کس بخواهد مبانی این دانش ها را تغییر دهد دیگر متخصص در ان علوم محسوب نمیشود.

حال بیایید این دانش ها را تعریف کنیم:ابتدا بگویم که ابتدا تمام این دانش ها یکی بودند وانان را فلسفه میخواندند،این دانش ها در زمان ارسطو اوج گرفتند.

فلسفه:علمیست که از ابزارهای منطق و خرد برای شناخت استفاده میکند؛شاخه های فراونی دارد اما شاخه مرتبط به شناخت هستی را هستی شناسی میگویند.فلسفه درباره چرایی عالم بیشتر میپرسد؛مثلا چرا باید عالم وجود داشته باشد.همچنین فلسفه از قدرت پیش بینی برخوردار نیست.

متافیزیک:این دانش هم از ابزار منطق و خرد برای شناخت استفاده میکند اما معتقد است شناخت بعضی چیز ها را انسان نمیتواند بشناسد و به قدرت ها و چیز های غیر فیزیکی و غیر قابل شناخت معتقد است.

الهیات:ابزار ان نیز منطق و خرد است اما معتقد است خدایی وجود دارد وتمام نظراتش را بر پایه وجود خالق بنا میکند و میگوید با استفاده از خدا همه چیز قابل توجیح است اما خود خدا نه.

فیزیک:فرقی اساسی با این دانش ها دارد؛زیرا علاوه بر دو ابزار منطق و خرد از تجربه و ریاضیات نیز بهره میبرد.نظر دارد که همه چیز قابل فهم و کشف است؛فیزیک درباره چگونگی عالم نظر میدهد؛مثلا عالم چگونه بوجود امده است.همچنین فیزیک از قدرت پیش بینی برخوردار است

منظور از religion در حدود theology است

حال کدام یک از این دانش ها برای شناخت عالم مناسب است؟
از اینجا به بعد کاملا شخصیست زیرا هر کدام از اینها به گونه ای خاص عالم را میشناسند،اما نظر من اینست که برای ان دلایلی نیز دارم:
نظر من اینست که نباید هر چیزی را بدون دلیل پذیرفت اما دین(الهیات) و متافیزیک مبانی خود را بدون دلیل پذیرفته اند و اگر حتی دلایلی برای نقض ان و جود داشته باشد انرا نمیپذیرد.
نوبت به فیزیک میرسد؛شاید میتوان گفت او درست ترین نظرهارا درباره عالم داده،اما او معمولا(حداقل در فیزیک کلاسیک)نمیپرسد،چرا این قانون وجود دارد،چرا F=ma؟بلکه میپرسد این قانون چگونه کار میکند و در حالات مختلف چه اتفاقی می افتد؛فیزیک بسیار به ازمایش متکیست و این چیز خوبیست زیرا ازمایش باعث شناخت ما از پدیده ها میشود.
و اما فلسفه:فلسفه به خوبی فکر میکند،اما نمیتواند پیش بینی کند،بر خلاف فیزیک به چرایی میپردازد.

من میگویم باید چیستی و چگونگی با هم بیایند،که هم بتوانند پیش بینی کنند و هم بتوانند بنیاد را بشناسند،که این علم را فلسفه ی فیزیک میگویند. پیشنهاد میکنم اگر تایم دارید سری به تاپیک فلسفه فیزیک بزنید.در هر صورت فیزیک به تنهایی هستی را بهتر توجیه میکند.
اگر نظری داشتید ذکر کنید.

 

shgh.tv

کاربر حرفه‌ای
کنکوری ۹۹
ارسال‌ها
370
امتیاز
2,545
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
شهرکرد
سال فارغ التحصیلی
1398
این مطلب توسط یک متخصص در این دانش ها نوشته نشده و نوشته دست کسی است که مطالعه هایی در حوزه فلسفه و فیزیک دارد؛اگر به دنبال یافتن این سوال هستید.نظر من این است که بهتر است این موضوع را کامل بخوانید و در نهایت نظر خود را بگویید.
از ابتدای تاریخ بشری،انسان به دنبال این بوده که هستی خود را بشناسد و به سوالات بنیادی خود پاسخ دهد؛مثلا:چرا هستی به جای نیستی؟ایا عالم ابتدایی داشته و یا بی نهایت است؟عالم از چیست؟چرا ما وجود داریم؟اصلا درک ما از وجود درکی است حقیقی؟ایا عالم میراست یا نامیرا؟ایا کیهان مرزی دارد؟و...؟
اما چگونه باید به انها جواب بدهیم؟
تا امروز حداقل ۴ نوع دانسته(دانش knowledge)(فقط دانسته و نه علم(science) زیرا علم هر چیزیست که قابلیت ابطال داشته باشد،بعدا درباره ان توضیح میدهیم)،توجیح هایی برای هستی اورده اند:
علوم پایه و نماینده انان در علوم هستی شناسی؛یعنی فیزیک(Physics)

فلسفه(Philosophy)

ماوراءالطبیعه یا مابعدالطبیعه(Metaphysics)

فلسفه دینی یا الهیات(Theology)

ابتدا ببینیم اصلا علم( science)چیست و ایا میتوان هر دانسته ای(knowledge) را علم خواند؟شاید در گذشته میتوانستیم اما امروزه معمولا دیگر برای بعضی از دانسته نام علم را نمیگذاریم و به گونه ای برای این کلمه تغییر معنی اتفاق افتاده است و اکنون ان را اینگونه تعرف میکنیم:علم به هر دانسته ای که قابل ابطال باشد میگوییم.سعنی دانسته ای که شما بتوانید پایه و اساس ان را با نظرات(منطقی)خود تغییر دهید.
پس بر این اساس فلسفه و فیزیک علمند،زیرا هر کس میتواند پایه و اساس و مبانی ان را از ابتدا بنا کند؛مثلا نسبیت در فیزیک مکانیک نیتونی را تا حدودی نقض کرد(ولی از اول بنا نکرد) و ان را یک حالت خاصه نامید.و یا فلسفه دائم در حال تغییر است حتی در مبانی.
اما متافیزیک بر این بنا شده که:انسان چیزهایی را نمیتواند درک کند و نباید برای ان تلاش کند.
و یا الهیات میگوید:پایه و اساس ما وجود یک خدا(مثلا خدای ادیان ابراهیمی)و یک سری قوانین(مثل قوانین اسلام که در قران نوشته شده است).
و اینان غیر قابل تغییرندد و هر کس بخواهد مبانی این دانش ها را تغییر دهد دیگر متخصص در ان علوم محسوب نمیشود.

حال بیایید این دانش ها را تعریف کنیم:ابتدا بگویم که ابتدا تمام این دانش ها یکی بودند وانان را فلسفه میخواندند،این دانش ها در زمان ارسطو اوج گرفتند.

فلسفه:علمیست که از ابزارهای منطق و خرد برای شناخت استفاده میکند؛شاخه های فراونی دارد اما شاخه مرتبط به شناخت هستی را هستی شناسی میگویند.فلسفه درباره چرایی عالم بیشتر میپرسد؛مثلا چرا باید عالم وجود داشته باشد.همچنین فلسفه از قدرت پیش بینی برخوردار نیست.

متافیزیک:این دانش هم از ابزار منطق و خرد برای شناخت استفاده میکند اما معتقد است شناخت بعضی چیز ها را انسان نمیتواند بشناسد و به قدرت ها و چیز های غیر فیزیکی و غیر قابل شناخت معتقد است.

الهیات:ابزار ان نیز منطق و خرد است اما معتقد است خدایی وجود دارد وتمام نظراتش را بر پایه وجود خالق بنا میکند و میگوید با استفاده از خدا همه چیز قابل توجیح است اما خود خدا نه.

فیزیک:فرقی اساسی با این دانش ها دارد؛زیرا علاوه بر دو ابزار منطق و خرد از تجربه و ریاضیات نیز بهره میبرد.نظر دارد که همه چیز قابل فهم و کشف است؛فیزیک درباره چگونگی عالم نظر میدهد؛مثلا عالم چگونه بوجود امده است.همچنین فیزیک از قدرت پیش بینی برخوردار است

منظور از religion در حدود theology است

حال کدام یک از این دانش ها برای شناخت عالم مناسب است؟
از اینجا به بعد کاملا شخصیست زیرا هر کدام از اینها به گونه ای خاص عالم را میشناسند،اما نظر من اینست که برای ان دلایلی نیز دارم:
نظر من اینست که نباید هر چیزی را بدون دلیل پذیرفت اما دین(الهیات) و متافیزیک مبانی خود را بدون دلیل پذیرفته اند و اگر حتی دلایلی برای نقض ان و جود داشته باشد انرا نمیپذیرد.
نوبت به فیزیک میرسد؛شاید میتوان گفت او درست ترین نظرهارا درباره عالم داده،اما او معمولا(حداقل در فیزیک کلاسیک)نمیپرسد،چرا این قانون وجود دارد،چرا F=ma؟بلکه میپرسد این قانون چگونه کار میکند و در حالات مختلف چه اتفاقی می افتد؛فیزیک بسیار به ازمایش متکیست و این چیز خوبیست زیرا ازمایش باعث شناخت ما از پدیده ها میشود.
و اما فلسفه:فلسفه به خوبی فکر میکند،اما نمیتواند پیش بینی کند،بر خلاف فیزیک به چرایی میپردازد.

من میگویم باید چیستی و چگونگی با هم بیایند،که هم بتوانند پیش بینی کنند و هم بتوانند بنیاد را بشناسند،که این علم را فلسفه ی فیزیک میگویند. پیشنهاد میکنم اگر تایم دارید سری به تاپیک فلسفه فیزیک بزنید.در هر صورت فیزیک به تنهایی هستی را بهتر توجیه میکند.
اگر نظری داشتید ذکر کنید.

عکسا نمایش داده نمیشن
میشه لینک تاپیک فلسفه فیزیک هم بزنی
 

COSMOLOGY

کاربر فعال
ارسال‌ها
63
امتیاز
88
نام مرکز سمپاد
علامه حلی1
شهر
تهران
سال فارغ التحصیلی
1402
http://www.sampadia.com/forum/threads/113975/
لینک تاپیک فلسفه فیزیک.

متاسفانه تو ارسال عکس مشکل دارم که به رئیس انجمن اطلاع دادم؛به احتمال زیاد عکس ها به زودی قرار خواهند گرفت
 

Sara.kh

کاربر فوق‌حرفه‌ای
عضو مدیران انجمن
ارسال‌ها
767
امتیاز
7,885
نام مرکز سمپاد
فرزانگان ۱
شهر
تهران
سال فارغ التحصیلی
2021
چرا کیهان‌شناسی یه شاخه جدا از فیزیک در نظر گرفته شده تو نظرسنجی؟
 

COSMOLOGY

کاربر فعال
ارسال‌ها
63
امتیاز
88
نام مرکز سمپاد
علامه حلی1
شهر
تهران
سال فارغ التحصیلی
1402
چرا کیهان‌شناسی یه شاخه جدا از فیزیک در نظر گرفته شده تو نظرسنجی؟
به عنوان اخرین نظرام تو انجمن:
چون اولا مباحث ریاضی قدرتمند تری داره
و دوما:شاید یکی بگه با مکانیک خالی میشه جهان رو بهتر شناخت

یا مثلا با همه ی فیزیک به صورت کلی باید فیزیک رو شناخت

سا مثلا شاید یکی کیهانشناسی اساطیری مد نظرشکه تو پیاما میگه
 
آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد:

karen._.

کاربر حرفه‌ای
ارسال‌ها
303
امتیاز
1,559
نام مرکز سمپاد
2
شهر
کرج
سال فارغ التحصیلی
1401
ما آدما تو مرکز یک جزیره ایم برای شناخت اطراف خودمون از هر راهی که اقدام کنیم به شرط اینکه راه دایره ای نباشد به دریا میرسیم
ما از هرکدوم از مباحث بالا که نوشتی حرکت کنیم اگه تمام تلاشمونو بکنیم به دریا که همون شناخته میرسیم
به جز فلسفه و فیزیک جامعه شناسی و... حتی ادبیات هنر موسیقی یا زیست جانوری هم میتونه به شناخت نسبی نسبت به جهان بده ها شاید ساحل های چند طرب جزیره فرق کنه ( یعنی ظاهر مقصد ها دانش ) ولی در هر حال ساحله
 

iparvai

کاربر فعال
ارسال‌ها
39
امتیاز
105
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تهران
سال فارغ التحصیلی
1397
نجوم و دیگر هیچ!
 

امیرحسین ش

تفلون
ارسال‌ها
162
امتیاز
1,328
نام مرکز سمپاد
علامه حلی
شهر
همدان
سال فارغ التحصیلی
1420
دانشگاه
0120
رشته دانشگاه
0230.0
واقعا اگه بخوایم صادق باشیم از هر طرف بریم به بن بست می خوریم و من هم نمی تونم بگم باچی باید هستی رو بشناسیم ولی مطمئنم با الهیات نیست!
 
بالا