• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

hinah

محل سکونت
کرمون
نام مرکز سمپاد
فرزانگان کرمون
شهر
دیارمون
دانشگاه
هر جا قسمتم باشه
رشته دانشگاه
ژنتیک یا زنان
جنسیت
دختر
سابقه پژوهشی
اصن حرفشم نزن هر چی پژوهش داشتیم به باد رفت
سابقه غیردرسی
سابقه که خیلی دارم ....جا نیست توضیح بدم!!!!!:))
نشریه به چاپ رسوندن وشرکت در همایش ها و نمایشگاه ها
سابقه کاری
کلید موسسه رویان تو جیبمه!
حرفه
سوتی دادن
گند زدن
شرارت
پیچوندن
جیم زدن
قانون شکنی
زبون درازی
خندیدن
ول گشتن
ودر آخر سکوت کردن
علایق
شیطنت/مدرسه رو پیچوندن
خاطرات دوران بچگیم که مامان تعریف کنه
رانندگی
شیراز
دختر شیرازی(زهرا)+خاله امینه+شیدا و یلدا
مامان بابام که تاج سرمنن
لازانیا+پپسی
پپرونی+زم زم
کارتون مخصوصا wall.E
فیلمی که پر از خون و خون ریزی و خشونت باشه
بلند بلند خندیدن
بکس دوستام!
پپرونی با پپسی
شوخی کردن با مامان
جیغ کشیدن و فرار کردن از دست الهه وقتی میخاد بزنم
بابا بزرگ نداشتم
رستم(یادش گرامی)
DNA
کتاب خوندن+شهر فرهنگ
حرص دادن فاطی
بغلهای رامیسا
خل بازی های شوکول
بالا