ای حدیث زندگی از تو میخونم بدون
از جدایی ها نخون لحظه ای با من بمون
رنگ عشق من تویی ساز و اوازم تویی
تو مسیر زندگی اوج پروازم تویی
توی باغ سبز دل غنچه ناز منی
توی شعر بی کسی راز و همراز منی
حسرت عشق توئه تو وجودم نازنین
تو که هستی بی نظیر در فراسوی زمین
امتداد عشق من در غروب بی کسی
ای گل نیلوفرم کی به دادم می رسی

من مطلب تازه ای پیدا نکردم تا اینجا بذارم..دوست ندارم فقط شعر بذارم..بعدا از خاطرات سمپاد براتون میگم..ممنون