نویسنده: فائزه موحدیان فر

جديدترين كتاب رضا امير خاني

جديدترين كتاب رضا امير خاني امسال در نمايشگاه كتاب تهران رونمايي شد

نام اين كتاب”نفحات نفت “بوده و موضوع ان جستاري در فرهنگ و مديريت نفتي ست ناشر كتاب هم نشر افق مي باشد

قسمتي از كتاب:

شنيده ام ستاره دريايي اگر بازوش زير سنگ گير بيافتد، از خير بازو مي گذرد و ان را قطع ميكند.اما اين مال وقتي است كه ستاره بيم داشته باشد از خطر… دولت تا نفت دارد ، خطري تهديدش نمي كند! و اين گونه اقتصاد دولتي و مدير سه لتي ساخته ميشود.

و تاریخ دوباره تکرار میشود…

10 محرم سال 61 ه. ق : (صدای دست و هلهله و کوبیدن شمشیرها و سپرها به یکدیگر )

خیمه ای در اتش میسوزد…

بوی دود و آتش…

حمله به حرم حسین(ع)…

10 محرم سال 1431ه . ق(1388ه . ش) : (صدای سوتو دست وهلهله)

ساختمانی که در اتش میسوزد…

بوی دود و اتش…

حمله به عزاداران حسینی…

تاریخ دوباره تکرار شد و عاشورایی دگر اتفاق افتاد

دوباره دست زدند و هلهله کردند.دوباره شادی کردند

باز هم به حق ناسزا گفتند

و باز هم حرمت ها شکسته شد

“و هدا یوم فرحت آل زیاد وآل مروان بقتلهم الحسین صلوات الله و علیه. اللهم فضاعف علیهم اللعن و الغداب الالیم”

فرازی از زیارت عاشورا

ای پادشه خوبان                  وقت است که باز ایی

تقویم ها را وارسی کردند…

تقویم ها را وارسی کردند:افسون مدار ِ دور ِ گردون است

افسون ِچشم ساحرانی که دستشان در دست قارون است

ردی که بر جا بود از خورشید در های و هوی سایه ها گم شد

تنها همین مانده ست : رازی که در سینه ی فانوس مدفون است

مردی نمی بینیم در میدان چندان که میگردیم و میگردیم

آواز پای مرد؟ افسانه ست,این شور از خلخال خاتون است

بشنو:هنوز آواز پایی نیست در گوش ِ بیهوش ِ خیابان ها

در شهر بوی مرگ یچیده ست,این گرگ وحشی تشنه ی خون است

ای سینه زن ها ! از چه می گویید؟ این نینوا دشت ِ شهادت نیست

ای آهوان خسته ! بگریزید, نام رضا نیرنگ مآمون است

آن دورها گفتی سواری بود, اما همین گرد و غباری بود

آری, ببین دستان موسی باز در جستجوی دست هارون است

تقویم ها را وارسی کردند, امروز هم روز ابا ذر نیست

اینک تو و فردای دبروزت :آینده ی تلخی که اکنون است

شعر از :امید مهدی نژاد