کابوس

– میشه برم بخوابم؟
– چرا؟
– چون تو [عالم] خوابم نمی تونی بهم بگی این کارِت اشتباهه..
– خوب، استراحت تو باید تو قبر باشه ها… (1)
– که چی؟
– اون جا هم اشتباه معنا نداره..
– کی استراحت می کنم؟

پ ن:

1- آیا برای خدا مقدار خوابیدن ما مهم است؟!

پیوست:
خدای [عالم] خواب شما کیست؟

تگ ها:,
13 نظر

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.