اسلام

  1. ehsan.AK

    بررسی تاریخی واقعه غدیر و سقیفه بنی ساعده

    به مناسبت عید غدیر تصمیم گرفتم تا گپی رو درباره این موضوع بسازم این واقعه یکی از معدود وقایعی است که تاثیر بزرگی بر روی تاریخ و دین در کنار هم داشته به دنبال این واقعه ، رویداد سقیفه بنی ساعده اولین اختلاف درونی مسلمانان را وجود آورد تبصره: هرگونه بحثی دینی ممنوع و از مدیران درخواست میشود...
  2. ehsan.AK

    اسلام و ایران - سود یا ضرر

    جای خالی بحث درباره روابط متقابل اسلام و ایران داخل انجمن تاریخ کاملا دیده میشه مخصوصا با توجه به اینکه این موضوع بحث های گسترده ای از ایرانی ستیزی اعراب تا پایان نسبی جامعه طبقاتی دوره ساسانی رو در بر میگیره نظر من برگزاری یک مناظره بین افرادیه مخالف و موافق سود داشتن اسلام برای ایران هستن به...
بالا