دختر خدا

نام مرکز سمپاد
فرزانگان امین اصفهان
شهر
اصفهان
دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد
رشته دانشگاه
پزشکی
سابقه پژوهشی
دو مقاله در خوارزمی داشتم موضوع یکی شبیه سازی انسانی بود ومووضوع دومی جی پی اس یا همون سیستم مکان یاب جهانی که دومی رتبه ی اول استانی رو گرفت..
سابقه غیردرسی
از اول بچگی تا اول دبیرستان پای ثابت گرو ه های سرود بودم و همیشه مقام اول میاوردیم.... توی کارسوق فیزیک هم قبول شدم.وقتی که سوم راهنمایی بودم.خبرنگار افتخاری یک مجله بودم اول دبیرستان که همکاریم رو باهاشون ادامه ندادم چون مامانم اجازه نمیداد

دنبال‌کنندگان

بالا