• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

m.reza

نام مرکز سمپاد
شهید دستغیب
شهر
شیراز
مدال المپیاد
المپیاد زیست (خوندم اما قبول نشدم با اینکه فک میکنم حقم بود قبول شم)
دانشگاه
پزشکی شیراز
رشته دانشگاه
پزشکی

دنبال‌کنندگان

بالا