• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

mehran

Website
http://www.neypad.com
محل سکونت
تهران
نام مرکز سمپاد
شهید بهشتی
شهر
نیشابور
دانشگاه
صنعتی شریف
رشته دانشگاه
علوم کامپیوتر
جنسیت
پسر
بالا