• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

tasnim1391

استان
  1. اصفهان
نام مرکز سمپاد
شهید اژه ای
شهر
اصفهان
سال فارغ التحصیلی
1394
وضعیت تحصیلی
دانش آموخته
رشته دبیرستان
ریاضی فیزیک
دانشگاه
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته دانشگاه
مهندسی برق
بالا