• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

ali.kh2000

Website
http://sbneyshbur.blogfa.com
نام مرکز سمپاد
شهید بهشتی
شهر
نیشابور
مدال المپیاد
کانگورو(۲شهر) مرآت(اول کشور)
دانشگاه
اکسفورد!!
جنسیت
پسر
سابقه پژوهشی
در آزمایشگاه خوارزمی هستم
سابقه غیردرسی
دربازبان هندبال و فوتبال شهرستان

دنبال‌شوندگان

دنبال‌کنندگان

بالا