• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

afstspeed

نام مرکز سمپاد
اژه اي ٢
شهر
اصفهان
سابقه المپیاد
یخته چی فیزیک
سابقه غیردرسی
رباتیکی بودا هستا ادامه دارد...
علایق
/*رو زمین سفتا محکم , آ چارتا چرخ آ یه انجین*/

دنبال‌شوندگان

دنبال‌کنندگان

بالا