دریافت محتوا توسط y.sa

  1. تنها بیرون رفتن

    پاسخ : تنها بیرون رفتن ب نظر من همه چی بستگی به خود آدم داره ما به بقیه یاد میدیم که چجوری باهامون رفتار کنن اگه ما درست باشیم فک نمیکنم دیگران باهامون کاری داشته باشن و راحت میتونیم بریم بیرون چه تنها چه با دوستامون.
بالا