• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

cool.wink

المپیاد طلایی ها
نام مرکز سمپاد
شهيدمدني
شهر
تبريز
سابقه پژوهشی
مسابقات روباتيك دانشگاه تبريز
سابقه المپیاد
رتبه اول استان در رشته كامپيوتر(المپيادبسيج)
سابقه غیردرسی
كارگاه هاي روباتيك
حرفه
روباتيك
علایق
روباتيك

دنبال‌شوندگان

دنبال‌کنندگان

بالا