آری تو انتخاب داری که

سفیر شوی، قمار کنی،‌ برقصی،‌ کارگر ساختمان باشی …

شاید هم که

فقیر باشی، پول داری باشی یا در کشوری دیگر با نامی دیگر زندگی کنی …

شاید هم که مرا تیمی، زیمی یا بابی صدا کنی … فرقی ندارد چه انتخابی کرده‌ای ، چه هستی یا مرا چه صدا می کنی

ولی باید به «کسی» خدمت کنی؛

شاید پروردگار باشد و یا شاید هم شیطان ..

اما قطعاً باید به کسی خدمت کنی…

برگرفته از ترانه‌ی : Gotta serve Somebody اثر باب دیلن