خلاف ِ جهت

مدت زیادی است که “سمپادیا دات کام” خوان شده ام. از همان ابتدا. بعض مواقع هم قلمی زدم. نا امیدانه و مثل بعضی حسرت آمیز. حسی دارم نسبت به اینجا که می گوید همه افسرده اند. چرا؟ دوستان سمپادی چه مسلط به فضای مجازی چه آشنا به آن، می دانند اینجا جای خیال پردازی و ناامیدی نیست. اینجا جای پردازش ایده است آن هم از نوع سمپادی. این جا جای هم فکری است. این جا جای شروع حرکت های بزرگ هست. چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه هنری و  چه سیاسی. اینجا از سمپاد نوشتن بیهوده می نماید. زیره به کرمان بردن است. تمام مخاطبان این سیستم می دانند که سمپاد چه بود و چه شد. و همه می دانند که رسالت سمپادی “ناله کردن” و “نق زدن” نیست. پس بیایید “بس” کنیم.

2 نظر

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.