عبادت خوبیست ،تنهایي*

8
اندکی تفکر…در خود…به راه آمده و پیش رو…به کرده ها و نکرده ها…به عیب های اشکار و پنهان…..” شیطان را حل می کند “…در این موسم رمضان
——
*=فرموده حضرت علي(ع)

9 نظر

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.