هفتمین دوره مسابقات کشوری دومینو

هفتمین دوره مسابقات کشوری دومینو
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مکانیک
هفتمین دوره مسابقات کشوری دومینو، بزرگترین مسابقه دومینو در سطح کشوری،  در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی برگزار میشود:
با بیش از 70 میلیون ریال جایزه نقدی
در تیمهای حداکثر 4

بیشتر بخوانید
من بودن من برای من مهم است.

من بودن من برای من مهم است.
سال ۷۸، سالی بود که پدرم بالاخره قبول کرد که زندگی در ایران حتا کنار کسی که عاشقش بود هیچ شباهتی به تصوراتی که سال ۵۰ وقتی ایران رو ترک کرد برای تحصیل در امریکا نداشت. وقتی سال

بیشتر بخوانید