ماه: نوامبر 2011

خدا

چه جوری می شه که یکی ایمانش رو به خدا از دست بده ؟

وقتی حس کردن و درک وجودش انقدر راحته و با چشم باز و منطق واقعی ، می شه اینو فهمید !

چه جوری کسی می تونه وجودش رو انکار کنه وقتی این همه عمل و عکس العمل منظم رو می بینه ؟

خدا هست …

و واقعا هست …

اگه چیزی ازش می خواهی و بهت نمی ده ، خواستن رو بلد نیستی ! به رفتار خودت فکر کن ! ببین چی کم گذاشتی !

عدالتشم بی نظیر و تمام کماله …

اگه فکر می کنی عدالت رعایت نشده ، دیدت رو عوض کن ! برداشتت رو از عدالت درست کن و سطحی نگر نباش !

فرشاد ترابی – فارغ التحصیل سمپاد 82

بگذار برایت بنویسم

Let me write you in English

  to let you touch my sense.

Just a small talk

Just a play of words

which has stuffed my mind

for a while

for a while…

I know

I know

after a while

You’ll forget this soon

like others

??where is peace

around the world

Nowhere you can find it

nowhere

Peace

a friendship between  people

safety

love

independence

has gone…

We didn’t understand it

and won’t understand it until

It touch  our life…

سلام این مطلبو یه هویی خودم نوشتم  نمیدونم اولین مطلب احساسی انگلیسیم هست.شاید از نظرتون بی معنی باشه.نمیدونم ولی ازش خوشم اومده .واسه همین گذاشتمش.امیدوارم بعدا بهتر بنویسم