چند روز پیش از طریق یه نفر چند تا خبر به گوشم رسید که باور  واقعیتش برام سخته! این موارد که اصلا هیچ :

1.فوق برنامه 5شنبه به طور کامل نیست و نابود شده

2.مدیر را بر خلاف خواست همه تغییر دادن

3.اعضا مهم واحد پژوهش رفته اند

4.مدرسه تا ساعت 12:30 هست

5. دانش آموزان  روپوش ها رو در دو مدل به انتخاب هودشون می خرن

6. …

یک نفر بگه اینا واقعیت نداره…!!!