تیر خلاص

ممکن است یکی بگوید من تیزهوشان قبل از انقلاب به مدیریت دکتر برومند و زیر نظر دفتر فرح بانو را به سمپاد بعد از انقلاب به مدیریت دکتر اژه ای در کسوت روحانی ترجیح می دهم، اشکالی ندارد ولی این ها که ریشه سمپاد را خشکاندند، مشکلشان نه دکتر اژه ای بود و نه مطلوب شان دکتر برومند. این ها از اساس اعتقادی به این سیستم نداشتند.

خداحافظ دکتر

ايد بگويم که مدارس سمپاد همواره مورد طمع مسئولين دولتی، نمايندگان مجلس و … بوده است و همان طور که جناب اژه‌ای در نامه خداحافظی خود بيان کرده‌اند، همواره اين افراد با ارسال توصيه نامه، قصد جا زدن فرزندان خود را در سمپاد داشته‌اند که البته حداقل تا امروز موفق به انجام اين کار نشدند. به هرحال همه‌ی ما می‌دانيم که توصيه نامه‌های مقامات مختلف، چقدر در همه زمينه‌ها کارگشاست و اين مقامات عادت کرده بودند که همواره با توصيه‌نامه، کار آقازاده‌های خود را درست کنند که خوشبختانه به دليل حضور آقای اژه‌ای در سمپاد، تير آن‌ها به سنگ خورد و من با اطمينان به شما می‌گويم که سمپاد تنها نهاد رسمی کشور ايران است که هرگز هيچ آقازاده‌های با توصيه‌نامه وارد آن نشده است و اميدوارم در آينده هم اين‌چنين باشد. حتی اين موضوع باعث شد که حضرات مقامات بلند مرتبه، مجبور شوند مدارس خاصی را تشکيل بدهند که آقازاده‌هايشان با خيال راحت در آن مدارس تحصيل بکنند و چه بهتر! چون حداقل آن‌هايی که در پايتخت بودند دست از سر سمپاد برداشتند!