ترسیم یا تجسم فضای نه بعدی

شروع موضوع توسط BIDELCO ‏2014/1/23 در انجمن فیزیک

 1. BIDELCO

  BIDELCO کاربر نیمه فعال

  ارسال‌ها:
  6
  امتیازات:
  +4 / -0
  نام مرکز سمپاد:
  s
  شهر:
  تبریز
  به نام خدا
  فضای نه بعدی
  قبل از پرداختن به اینکه جهان ما چند بعدی است نگاهی به فیزیک کلاسیک می اندازیم از قدیم دانشمندان جهان را سه بعدی می دانستند وبه صورت طول ،عرض وارتفاع نشان می دادند.واگر یکی از پارامترها صفر می شد آن را دو بعدی می خواندند.واگر دو پارامتر بعد نداشت یعنی صفر بود به صورت تک بعدی در نظر می گرفتند .
  در فیزیک کلاسیک ذرات را بدون بعد فرض می کنند با پیشرفت علم وواردشدن به مسایل زیر اتمی دیگر این بعدها جوابگو نبود و از طریق نظریه ریسمان به این نتیجه رسیده اند که جهان ما نه بعدمکانی ویک بعد زمانی دارد.
  برای فهمیدن اینکه جهان ما چند بعدی است نیازی به نظریه ریسمان نیست. بلکه باید تعریفهایمان را بازنگری نماییم.در فیزیک کلاسیک جهان را سه بعدی فرض می کردیم وجوابگوی تمام مسایلمان بود ولی با وارد شدن به دنیای زیر اتمی جهان سه بعدی جوابگو نیست چرا؟
  چون بعدهایی هستندکه از دید ما هیچ انگاشته شده اند.ایراد از کجا سرچشمه گرفته است؟
  قدما نقطه را بدون بعد فرض می کردندوهرچیزی که خیلی کوچک بود بدون بعد می دانستند.اما واقعیت چیست؟
  اگر ذرات بدون بعد هستند از مجموع آنها چگونه بعد درست می شود؟
  ذرات دارای سه بعد هستند که بعدشان تکامل نیافته است.یا به اصطلاح دانشمندان بعدشان فشرده شده است.
  بافرض اینکه مجموع این ذرات در جهت محور xگسترش یابد داریم:
  <==========
  این محور در واقع یک محور سه بعدی است که در جهت طول گسترش یافته ولی در دو جهت دیگر فشرده شده است .
  همچنین محور yیا عرض هم در جهت عرض گسترش یافته ودر دو جهت دیگر فشرده شده است.
  برای محور zهم ذرات در جهت ارتفاع جمع شده ودر دو جهت دیگر فشرده شده است.
  مشاهده می کنیم که هریک از هریک از محورهای ما سه بعد دارند که دو بعدشان فشرده شده است.
  لذا جهان ما که شامل محورهای x،y،zاست دارای نه بعد می باشد که در سه جهت گسترش یافته ولی در شش جهت دیگر فشرده شده است.
  مساله دیگر این است که دنیای تک بعدی یا دو بعدی نداریم.
  دنیای تک بعدی ودو بعدی نمی تواند وجود داشته باشد چون هیچ ذره ای یافت نمی شود که یکی یا دو تا از بعدهای آنها صفر باشد .
  اگر یکی از پارامترهای x،y،یاzصفرشود دیگر پارامترهاصفر خواهد شد.
  یعنی اگر xراصفر فرض کنیم آنگاه 0=y و 0=z است.
  فیزیک کلاسیک ساده شده فیزیک کوانتوم است یعنی جهان ما که نه بعد دارد در فیزیک کلاسیک از شش بعد فشرده شده صرفنظر شده است.
  ودر سطح از چهار بعد اضافی صرفنظر شده است.
  ودر طول ،عرض یا ارتفاع از دو بعد اضافی صرفنظر شده است.ولی در فیزیک کوانتوم همه چیز حتی ذرات بنیادی دارای بعد هستند.
  هر جسمی را در نظر بگیرید ودر سه جهت طول ،عرض،ارتفاع فشرده کنید هیچ وقت ابعاد اضافی صفر نخواهد شد ودر فیزیک کلاسیک به تقریب آنها را صفر فرض کرده ایم.
  با تشکر :حسین بیدل