چقدر خنده داره…

چقدر خنده داره که نیم ساعت عبادت به درگاه
خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90دقیقه بازی یک تیم
فوتبال مثل برق و باد میگذره.
چقدر خنده داره که 20هزار تومان کمک در راه خدا
مبلغ هنگفتیه اما وقتی با همون مقدار به خرید میریم
بیشتر بخوانید

روزهای کودکی

می خواهم برگردم به روزهای کودکی…
آن زمان که پدر تنها قهرمان بود…
عشق تنها در آغوش مادر خلاصه میشد…
بالاترین نقطه ی زمین شانه های پدر بود…
بدترین دشمنانم خواهر و برادرم بودند…
تنها چیزی که میشکست اسباب بازی هایم بود…
و معنای خداحافظ

بیشتر بخوانید
محبت خدا به بنده اش

خدا : بنده ی من نماز شب بخوان…یازده رکعت است
بنده : خدایا خسته ام.نمی توانم…
خدا : بنده ی من دورکعت نماز شفع و یک رکعت
نماز وتر بخوان…
بنده : خدایا خسته ام برایم سخت است نیمه شب بیدار شوم…
خدا : بنده

بیشتر بخوانید
پنجه ی تو

صدا صدا صدای تو
نفس نفس دویدنت
گشودن در دلم
به سوی او دویدنت
****
نگاه من به سوی تو
نگاه تو به سوی او
چه بوده اشتباه من
خودت بگو خودت بگو!
****
رها کنم جان و تنم
تا که کنم فدای تو
هر

بیشتر بخوانید
حس قریب

حس خاصی داشتم،حسی عجیب،حسی آشنا ولی غریب. گفتم چه شده؟ گفت:هدفی داری.گفتم: در دور دست؟ گفت:می تواند کنار پایت باشد. گفتم:می خواهم به آن برسم. گفت:انتخاب کن.گفتم: از جلو می روم. گفت: از پشت سر می تواند کنار پایت باشد.گفتم:پس از پشت سر می روم

بیشتر بخوانید
ایده آلیسم سمپاد از شروع تا پایان

روزگار غریبیست نازنین…. روزگاری که ادم های رنگارنگ از با سواد و بی سواد از راضی و معترض از… همه جا فقط زر می زنند و من هم.
روزگار زر زدنست نازنین…می بینی از صبح که بلند می شی تا نصف شب که می خوابی

بیشتر بخوانید