سمپاد اژه ای – آری یا خیر ؟!

…وقتی آمدم موی سپیدی بر چهره ام نبود و اکنون پس از گذشت بیست و یک سال با قامتی راست و امیدوار محیط کارم را ترک میکنم با فرزندی رشید به نام سمپاد برای ایران اسلام: مقاوم و سازش ناپذیر…
…سمپاد را برای آنها به

بیشتر بخوانید