تغییر نام دانشگاه آزاد

– کدوم دانشگاه درس می‌خونی؟
– نفت علوم تحقیقات تهران. تو کجائی؟
– مکانیک آزاد تهران جنوب
داشتم فکر می‌کردم چه خوب می‌شد اگر دانشگاه آزاد برای هر واحدش یک اسم اختصاصی میگذاشت. یک اسم که دانشگاه با اون شناخته می‌شد و نه عبارت دانشگاه

بیشتر بخوانید