برف میاد؟!؟!

به نظرت عجیب ترین اتفاق ممکن چیه؟؟!
فکر کن با دو تا از دوستات داری راه میری بعد میفهمی حالا که تو آفتابی گرمت شده. همگی مشغول خوردنید. یکدفعه به خودت میای و میبینی تو همون هوای آفتابی و به خصوص بدون ابر!!! داره برف

بیشتر بخوانید
…..!

عجب صبری خدا دارد
اگر من جای او بودم
همان یک لحظه ی اول…..
اگر یه روز می تونستید جای خدا باشید, چی کار می کردید؟این نقطه چین رو چه جوری و با چی پرش می کردید؟

بیشتر بخوانید
دوست

دوست
دوست واژه است.
واژه ای که از لب فرشته ها چکیده است.
دوست نامه است.
نامه ای که از خدا رسیده است.
نامه خدا همیشه خواندنی ست
توی دفتر فرشته ها
واژه قشنگ دوست
ماندنی ست.
***
راستی دلت چقدر
آرزوی واژه های تازه

بیشتر بخوانید
ما اینجا

این نوشته رو برای شماره 1 نشریه سمپادیا نوشته ام … اما گفتم اینجا هم بزارمش تا رفع ایراد احتمالی بشه و شما هم بخونید.

 

 
همگی ناگهان در جایی افتادیم ، با اینکه از یکجا نیامده بودیم. به ما

بیشتر بخوانید