• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

مشاهير زمين شناسى

 • شروع کننده موضوع
 • #1

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,315
امتیاز
18,937
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
مدال المپیاد
زیست
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
تو هرپست جدا توضیح داده میشه

فريدريش موس:
کانى شناس آلمانى (1911- 1844) مى زيسته
وى ابتدا در در گراتز و سپس در وين به عنوان استاد کانى شناسى تدريس مى کرد.

در سال 1820 براى تعيين سختى کانى ها مقياسى درنظر گرفت که سختى کانى هاى ديگر رو با اون مقايس مى توان تعيين کرد. در اين مقياس که به مقياس موس معروفه ده کانى مختلف:

تالک، گچ، کلسيت، فلوئورين، آپاتيت، اورتوز، کوارتز، توپاز، کورندون و الماس را در نظر گرفته شده است. سختى اين کانى ها از يک تا ده است. اين مقياس امروزدرآزمايشگاههاى کانى شناسى مورداستفادس موس کتابى در کانى شناسى تاليف کرده که در سال 1825 به انگليسى ترجمه شده است.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #2

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,315
امتیاز
18,937
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
مدال المپیاد
زیست
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
پاسخ : مشاهير زمين شناسى

ميشل لوى:

در اين زمان يکى از دانشمندان فرانسوى (1911-1844) براى نامگذارى رويه هاى بلورها علامتهاى اختصارى وضع کرد که هنوز هم اين علامتهاى اختصارى، که با حروف اونها رو نمايش داده ،

در بعضى از کتاب ها به کار برده مى شود.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #3

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,315
امتیاز
18,937
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
مدال المپیاد
زیست
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
پاسخ : مشاهير زمين شناسى

هــوِى گـــنس:

دانشمند هلندى ( 1629-1695 ) در سال 1690 دو شکستگى را در بلور کوارتز کشف کرد و درباره ى دوشکستگى کانى ها مطالعاتى انجام داد و به اين نتيجه رسيد که: در محيطى آنيزوتروپ سرعت ارتعاش نور در جهت هاى مختلف يکسان و به يک اندازه نيست ين دانشمند براى توضيح خاصيت نورى کلسيت فرض کرده که هر بلور کلسيت ازاجتماع ذره هاى بسيار کوچکى تشکيل شده و مرکز اونها روى شبکه منظمى قرار گرفته . امروز هم فرض چنين شبکه اى براى کانى ها مورد قبوله.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #4

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,315
امتیاز
18,937
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
مدال المپیاد
زیست
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
پاسخ : مشاهير زمين شناسى

ارنست مالار:
دانشمند فرانسوى ( 1894-1833) که استاد کانى شناسى مدرسه معـدن بود، در سال 1859 دو جلد کتاب درباره بلورشناسى نوشت و در آن بلورهاى کانى ها را از نظر هندسى و فيزيکى مورد مطالعه قرار داد. مالار ثابت کرد که بلورهايى مانند: پيريت که به شکل نيم رويه اى متبلور مى شن مى تونن تشکيل ماکلهاى نيم رويه اى را بدن. از اين زمان به بعـد اسباب و وسايل علمى زيادى اختراع شد که هرکدوم به نحوى به شناختن کانى ها کمک مى کرد.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #5

esfrwms

کاربر خاک‌انجمن‌خورده
ارسال‌ها
2,315
امتیاز
18,937
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
رشت
سال فارغ التحصیلی
92
مدال المپیاد
زیست
دانشگاه
NSU
رشته دانشگاه
General medicine
پاسخ : مشاهير زمين شناسى

لــومـونوسف:

يکى از دانشمندان روس ( 1711-1765 ) در سده هجدهم کتابى درباره کانى ها نوشت. در اين کتاب 3030 گونه مختلف از کانى ها را مورد مطالعه قرار داد0اين دانشمند در 1748 به ثابت بودن زاويه هاى بين سطح هاى بلورهاى کانى ها پى برد و طرز قرار گرفتن ذره هاى بسيار کوچیک ( اتم، مولکول، يون ) بلور کانى رو روى شبکه اى معين کشف کرد.
 
بالا