نتایج جستجو

  1. loverman

    Agnosticism

    ( امیدوارم تاپیکم حذف یا قفل نشه ) ;) بدون مقدمه نظرتون راجع به Agnosticism ( فک کنم فارسیش اگناستیکیسم باشه ) چیه ؟
بالا