نتایج جستجو

  1. Delaram95

    دلارام - ۹۶۹۱

    کتاب هایی که خوندم داستان سیستان-رضا امیرخانی ارمیا - رضا امیرخانی من او - رضا امیر خانی بیوتن- رضا امیر خانی اوژنی گرانده - اونوره دو بالزاک روی ماه خداوند را ببوس - مصطفی مستور اقلیت - فاضل نظری گریه های امپراتور - فاضل نظری آن ها - فاضل نظری دا - سید اعظم حسینی فطرت - دکتر مرتضی مطهری فاطمه،...
  2. Delaram95

    اگر بازیگر بودی...

    سلام! نمی دونم این موضوع تکراریه یا نه؟ اگر بازیگر بودید، دوست داشتید نقش چه جور شخصیتی رو بازی کنید؟ منظورم یه کاراکتر خاص نیست. چه شخصیتی با چه ویژگی هایی؟ چه ظاهری و چه درونی... نظراتتون رو بگین! :)
بالا