• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

نتایج جستجو

 1. Chandler.

  طبیعت بی تاب من انقطاع نفس داره.

  طبیعت بی تاب من انقطاع نفس داره.
 2. Chandler.

  پی ام نگرد که گم میشم با من نخواب که کم میشم ترکم نکن که می میرم، بسامدهای غم میشم.

  پی ام نگرد که گم میشم با من نخواب که کم میشم ترکم نکن که می میرم، بسامدهای غم میشم.
 3. Chandler.

  که استنشاق بوی تو اتصال عبث داره.

  که استنشاق بوی تو اتصال عبث داره.
 4. Chandler.

  به صدای من گوش نکن موسیقی زرد داره به قلب من دست نزن بیماری صرع داره به روح من نزدیک نشو که سال...

  به صدای من گوش نکن موسیقی زرد داره به قلب من دست نزن بیماری صرع داره به روح من نزدیک نشو که سال هاست ترد شده به مغز من دست نزن سرایت درد شده
 5. Chandler.

  .I can't stop smiling

  .I can't stop smiling
 6. Chandler.

  تولدت مبارک سارا

  تولدت مبارک سارا
 7. Chandler.

  نظرات کم‌طرفدار (Unpopular Opinions)

  گربه اوورریتده و زیادی بهش پرداخته شده.
 8. Chandler.

  به مادرم گفتم:《 دیگر تمام شد》 گفتم :《همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد.》

  به مادرم گفتم:《 دیگر تمام شد》 گفتم :《همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد.》
 9. Chandler.

  میان پنجره و دیدن همیشه فاصله است. چرا نگاه نکردم؟

  میان پنجره و دیدن همیشه فاصله است. چرا نگاه نکردم؟
 10. Chandler.

  که این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را...

  که این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند.
 11. Chandler.

  چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست. او هیچوقت زنده نبوده است.

  چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست. او هیچوقت زنده نبوده است.
 12. Chandler.

  نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند. چرا مرا همیشه در ته...

  نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند. چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می داری؟
 13. Chandler.

  من سردم است. من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد.

  من سردم است. من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد.
 14. Chandler.

  نظرات کم‌طرفدار (Unpopular Opinions)

  آمپول زدن اونقدر درد نداره زیادی بزرگش کرده ان.
 15. Chandler.

  .The price that you paid

  .The price that you paid
 16. Chandler.

  تکلیف اون خودِ تویی که شده من چی میشه؟

  تکلیف اون خودِ تویی که شده من چی میشه؟
 17. Chandler.

  میدونم که تو همینی پس خودِ من چی میشه؟

  میدونم که تو همینی پس خودِ من چی میشه؟
 18. Chandler.

  تو انتظار کشیدی پس صبر من چی میشه؟

  تو انتظار کشیدی پس صبر من چی میشه؟
 19. Chandler.

  میخوام بالا بیارم.

  میخوام بالا بیارم.
بالا