• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

نتایج جستجو

 1. Shokouh

  بجز سعدى فقط من و خاله هام به نگهبان ميگيم ناتور

  بجز سعدى فقط من و خاله هام به نگهبان ميگيم ناتور
 2. Shokouh

  سلام سال نوى توهم مبارك من به نگهبان هم مى گم ناتور اين رو چى مى گى

  سلام سال نوى توهم مبارك من به نگهبان هم مى گم ناتور اين رو چى مى گى
 3. Shokouh

  چرا گلم

  چرا گلم
 4. Shokouh

  گودرمو دوسدارى؟

  گودرمو دوسدارى؟
 5. Shokouh

  Aha

  Aha
 6. Shokouh

  گريز بدون توقف

  گريز بدون توقف
 7. Shokouh

  نفهميدم

  نفهميدم
 8. Shokouh

  با چشم هاى بسته تا ته جهان سفريدن

  با چشم هاى بسته تا ته جهان سفريدن
 9. Shokouh

  not the one

  not the one
 10. Shokouh

  بچه ها خيلى ممنونم كه به يادم بوديد... چون با گوشى ميام برام سخته دونه دونه ريپلاى كردن... خيلى...

  بچه ها خيلى ممنونم كه به يادم بوديد... چون با گوشى ميام برام سخته دونه دونه ريپلاى كردن... خيلى ممنون محبتتونم
 11. Shokouh

  Huhu

  Huhu
 12. Shokouh

  خواستم مثل آسمان باشم منجى شهر نيمه جان باشم آشيان پرندگان باشم با همين دست خالى و سردم

  خواستم مثل آسمان باشم منجى شهر نيمه جان باشم آشيان پرندگان باشم با همين دست خالى و سردم
 13. Shokouh

  سالام

  سالام
 14. Shokouh

  بوج

  بوج
 15. Shokouh

  مامنونام

  مامنونام
 16. Shokouh

  عاله

  عاله
 17. Shokouh

  :***

  :***
 18. Shokouh

  ملسى:***

  ملسى:***
 19. Shokouh

  غلط چرا؟

  غلط چرا؟
 20. Shokouh

  فاينالى(((=

  فاينالى(((=
بالا