نتایج جستجو

  1. Elementary

    دوستان Elemenatry يك سريال امريكايي در فضاي NY است اين فيلم ماجراي شرلوك هلمز است كه پس از اينكه عاشقه دختري امريكايي بنام آيرين ميشه از انگلستان به امريكا مهاجرت ميكند در آنجا اين دختر توسط يكي از عوامل موريارتي به قتل ميرسد بعد از آن شرلوك در دام مورفين گرفتار ميشود در همين مدت بايك بازپرور...
بالا