• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

سمپادیا

متین.
متین.
اون یارو که میاد دنبال شما که همونجا وای نمیسته که چهاربار دور بزنین بعدشم توی خیابون و کوچه هزارتا سوراخ سمبه س که میتونه قایم شه//:
بالا