• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

سمپادیا

Samandoon :D
Samandoon :D
ثلام دخترم ^_^
***Paradise
***Paradise
چطوریایی؟!:))
Samandoon :D
Samandoon :D
حقیقتش خوب نیستم استرس درس و کنکور دارم تو چطوری؟
***Paradise
***Paradise
درس و کنکور ؟! :-?!
***Paradise
***Paradise
من که داغونم :))
Samandoon :D
Samandoon :D
عاره درس و کنکور
چرا چی شده؟
***Paradise
***Paradise
هیچی بابا چیز مهمی نیست ، همین المپیاد و درس و مشق و اینا : ))
مگه تو کنکور ندادی ؟! :-!؟؟؟
بالا