• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

خاطرات

خاطرات دوران سمپادی بودن خود را تعریف کنید. خاطرات تقلب، اذیت کردن معلم، پیچوندن کلاس و مدرسه و ...
پاسخ ها
26
نمایش ها
4K
پاسخ ها
25
نمایش ها
2K
پاسخ ها
24
نمایش ها
9K
پاسخ ها
23
نمایش ها
2K
پاسخ ها
20
نمایش ها
669
بالا