• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

خاطرات

خاطرات دوران سمپادی بودن خود را تعریف کنید. خاطرات تقلب، اذیت کردن معلم، پیچوندن کلاس و مدرسه و ...
پاسخ ها
39
نمایش ها
3K
پاسخ ها
36
نمایش ها
3K
پاسخ ها
34
نمایش ها
3K
پاسخ ها
28
نمایش ها
3K
بالا