برچسب المپیاد

المپیاد

نتایج دوره تابستانی المپیاد فیزیک 98 اعلام شد.

المپیاد علمی فیزیک دارای سه مرحله است. مرحله اول، مرحله دوم و دوره تابستانی. برگزیدگان مراحل دوم که بین 40 تا 50 نفر هستند در دوره آموزشی تابستانی شرکت می کنند و برای کسب مدال با یکدیگر رقابت می‌کنند. نتایج دوره آموزشی تابستانی المپیاد…