پیش‌‌شماره 2

21 دسامبر 08

پیش‌شماره‌ی ِ دوم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا — پیش‌شماره 2

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_pre2.zip

پیش‌‌شماره‌ 1

21 نوامبر 08

پیش‌شماره‌ی ِ نخست ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا — پیش‌شماره 1

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_pre1.zip