نتایج نظرسنجی: کدام سرویس دهنده وبلاگ؟

کاربرانی که برای 'جوان بلاگ' رای داده اند.